Tilbake til startsiden

Rudsveien, som gikk forbi husmannsplassene Lilleengen (Isaløkka) og Vinderen, var tidligere en viktig ferdselsvei. Her ble malm til Bærums Verk kjørt.

Fra Sandvika gikk transporten til og fra Bærums Verk langs to traseer. Den vestre gikk over Hamang til Vøyen. Den østre gikk over Evje (Evjebakkene), Haugbakken og Rudsveien til Vøyen. Derfra gikk begge via Bryn. Transporten foregikk på sleder med tremeier. Fra ut på 1700-tallet begynte de å sko meiene med jern, noe som gjorde sledene mer holdbare. Sommerstid ble det også tatt i bruk vogner til transporten.

Veien har navn etter gården Rud.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

 

  

Rudsveien

Rudsveien går fra Brynsveien ved Helgerud kirke til Bærumsveien ved Rud videregående skole. Veien er stengt for innkjøring ved kirken. Kilde: Bærumskart