Tilbake til startsiden
Oversiktsbilder fra skolekretsene Emma Hjorth, Evje, Løkeberg og Levre
Først kommer to bilder fra den vestre delen. Så kommer tre bilder fra midtre del og så to bilder fra østre delen.
Til slutt kommer et bilde fra området ved Dælivann.
Alle bildene er hentet fra kart.1881
Oversiktsbilde fra søndre del av vestre del.
Oversiktsbilde fra nordre del av midtre del.
Emma Hjorths hjem
Nedre Grinibråten
Kiwi Høvik
Teppeland (Albama)
Ramstad gartneri
Høvik Søndre
Høvik skole
Grini
Nordre Hauger
Kolsås
Ramstad
Kalkmølla kulturstasjon
Kirkerudbakken
Tanumveien
Wøyenengen
Bærum Idrettspark
E186
Oversiktsbilde fra nordre del av vestre del.
Oversiktsbilde fra midtre del av midtre del.
Oversiktsbilde fra søndre del av midtre del.
Oversiktsbilde fra nordre del av østre del.
Oversiktsbilde fra søndre del av østre del.
Oversiktsbilde fra området ved Dælivann.
Øvre Løkeberg
Rosenvilde videregående skole
Toppås
KIF-hytta
Brynsveien
Solbergveien
Rud - Hauger Næringspark
Bærumsveien
Lommedalsveien
Kirkerud
Franzefoss Bruk AS
Haug
Hagesenter
Levre
Helgerud kirke
Nye Gjettum stasjon
Bærumsveien
Spesialsykehuset for epilepsi
Valler
Evje skole
Bærum sykehus
Valler videregående skole
Skytterdalen
Nordre Nes
Søndre Nes
Nye Avløs stasjon
Avløs
Bærumsveien
Avløs verksteder og vognhall
Løkeberg skole
Presteveien
Nedre Løkeberg
Lillehagen
Spesialsykehuset for epilepsi
Dælivannet
Dalbo
Dalbolåven
Søndre Dæli
Fleskum
Dæliveien
Åsterud
Nordre Nes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanum kirke