Dælivannet har et areal på 0,12 km2 og ligger 99 meter over havet.

Surhetsgraden, pH-verdien, er nær 7. Det vil si at vannet er nokså nøytralt. Vannet er næringsrikt og forholdsvis grunt. Største dybde er 4,5 meter.

Fiskearter som mort, abbor og gjedde er satt ut og har gitt grunnlag for isfiske.

I sumpområdet rundt vannet finnes orkideer som nattfiol og breiflangre, og det finnes et stort antall starr- og sivarter.
Karakteristisk er myrkongle, takrør og sjøsivaks. Sjeldne arter som har vært funnet her er dronningstarr, stautstarr, og snylteplanten skjellrot.

Over 40 fuglearter hekker rundt vannet. De frodige våtmarkene har et rikt insektliv som tiltrekker seg insektspisende fugl. Flere sangere finnes, blant andre munk, hagesanger, gulsanger og den sjeldne bøkesangeren. Sivhøne og gråhegre kan påtreffes i sivbeltet. Andre arter er stokkand, hettemåke og terner. Fiskeørn er en ikke sjelden gjest.

Dælivannet er del av Kolsås - Dælivann landskapsvernområde.

Dælivannet er også et kjent motiv i norsk malerkunst på grunn av kunstnerkolonien som Christian Skredsvig samlet i 1886 på Fleskum, like sør for vannet.

Filmen "Når villdyret våkner", basert på Jack Londons roman av samme navn fra 1903, ble spilt inn ved Dælivannet i 1972. Enkelte scener ble også tatt opp ved Asdøltjern i Vestmarka og ved Lysakerelven. Ved Dælivannet bygget man opp byen Dawson City. Charlton Heston hadde hovedrollen, men også lokale statister og hundekjørere fra distriktet deltok. Hundekjørerne måtte dope hundene når de skulle spille døde i filmen. Dette skapte kritikk fra dyrevernshold og førte til oppslag i Verdens Gang og forbud fra veterinærmyndighetene. "Ring kongen og avtal et møte", utbrøt Heston, som ikke var kommet helt fra Hollywood for å la seg stoppe av lokale veterinærer. Men forbudet ble opprettholdt under hele innspillingen.

Det er laget en video om Kolsås som har med en liten sekvens fra filminnspillingen. Starte videoen og gå til tidspunkt 1715 på tidslinjen nederst.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki (Om filmen "Når villdyret våkner")

 

 

 

 

 

  

Dælivann 2008. Bildet er tatt samme sted som maleren Christian Skredsvig malte motivet "Gutten med seljefølyten" i 1889. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Maleriet "Gutten med seljefløyten" som er omtalt ovenfor. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også detaljkart

Dælivannet

Dælivann 1961. Vi ser Dalbo i forgrunnen. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden
Filmen "Når villdyret våkner" ble spilt inn i området ved Dælivannet. Her bygget man opp byen Dawson City. Se teksten nedenfor. Kilde: Harald Kolstads bildesamling