Tilbake til startsiden

Vinderen var en husmannsplass under Dønski. Plassen er avmerket på kart fra 1825.

På Videren hadde de i 1875 2 kyr og 2 sauer. De sådde 2/8 tønne bygg, 1 tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

Fra slutten av 1800-tallet ble plassen tatt i bruk som bolig for gårdsfolk på Dønski.

Det sto en rødmalt stue på stedet frem til 1970-tallet. Se bildet ovenfor. Senere ble området bebygget med blokker og rekkehus.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Bærumskart

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

  

Se også detaljkart
Vinderen 1960. Denne rødmalte stue var alt som da sto igjen. Kilde: Bærum bibliotek

Vinderen

Slik så det ut i 2020 der Vinderen lå. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning