Tilbake til startsiden

Høgda, også kalt Høiden og Nedre Bråten, var et småbruk som ble skilt ut fra Grini.

Hans Christoffersen fikk skjøte på plassen i 1807.

I 1875 hadde de 2 kyr, de sådde 1/16 tønne bygg og satte 1 1/2 tønne poteter.

 

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Ved det brune huset til venstre lå plassen Høgda. Husmannsplassen Øvre Grinibråten lå bak den hvite garasjen midt i bildet. Sett fra sydøst, fra veien Grinibråten.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Høgda (Høiden, Nedre Bråten)