Tilbake til startsiden

Adressen er Dr. Høsts vei 37. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 102)

Samvirkeskolen utdannet folk innen samvirkebevegelsen. Samvirkebevegelsen bygger på tanken om at alle medlemmer av et samvirkelag kan være med å påvirke bedriften og at alle kan være med å dele overskuddet.

Skolen sto ferdig i 1940 på en parsell utskilt fra Levre. For å hindre at bygningen ble tatt i bruk av tyskerne, ble den utlånt til Østre Bærum Sanitetsforening som drev barnehage frem til krigens slutt. Skolen ble tatt i bruk til sitt egentlige formål i 1946, men ble offisielt åpnet i 1947.

Samvirkeskolen hadde internat for 40 elever. Et assistentkurs varte ett år. Det var hovedsakelig korte kurs som ble holdt for tillitsmenn og studieledere. Det deltok gjennomsnittlig ca. 550 personer på kurs på skolen hvert år. Foruten kursvirksomheten ble det holdt konferanser og møter arrangert av Norges Kooperative Landsforening (N.K.L.).

Skolen ble godkjent som yrkesskole i 1957. I 1974 endret skolen navn til Samvirkeinstituttet, men tok tilbake navnet Samvirkeskolen i 1980.

Kunstnerisk utsmykning har blant annet billedkunstnerne Sigurd Eriksen, Kjell Thorjussen, Reidar Fritzvold og Sverre Hjerts stått for.

Skolen ble nedlagt i 2002/2003. Eiendommen ble senere fortsatt drevet om kurs- og konferansesenter. Den ble solgt til Sykehuset Asker og Bærum (senere Bærum sykehus) i 2005.
I 2019 var det Bærum BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) og Bærum DPS (distriktspsykiatrisk senter) som holdt til i bygningen.

Ved Samvirkeskolen ble det opprettet et museum. Forskjellige ting fra samvirkets første tid er samlet på museet. Se egen omtale


Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale


Kilder:

coop.no

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Wikipedia

Vestreviken.no (Om Bærum BUP)

Vestreviken.no (Om Klinikk for psykisk helse og rus)

Lokalhistoriewiki

Se også detaljkart

Samvirkeskolen

Samvirkerskolen 1950. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Samvirkerskolen 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning