Tilbake til startsiden


Adressen er Maria terrasse 24. (Gårdsnr. 46, Bruksnr. 2)

Kirkerud ble skilt ut fra Haug. Navnet betyr rydningen ved kirken.

Gården lå under Mariakirken og deretter under kronen. Senere har eierne vært blant andre Gabriel Marcelis (Marselis) på Bærums Verk og den store eiendomsbesitteren Nils Toller.

Gården setret på Haugsvollen.

Tidlig på 1600-tallet hadde Bærums Verk jernskjerp i Kirkerudåsen. Se egen omtale

Fra 1674 har gården hatt rett til laksefiske i Sandvikselven.

Den gamle veien til Sandvika går over Kirkerud.

I dag er gården utparsellert til alpinbakken Kirkerudbakken og boliger. En del av gårdens areal ble også brukt til anleggelse av Ringeriksveien.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

  

Våningshuset på Kirkerud 1920. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Kirkerud 2017. Foran ser vi våningshuset fra siste del av 1800-tallet. Bakenfor ser vi stabburet fra midten av 1800-tallet og driftsbygningen fra 1954. Det røde bolighuset er bygget på grunnmuren til et bryggerhus. Sett fra syd. Kilde: Kart 1881

Kirkerud

Våningshuset på Kirkerud 2010. Sett fra syd, fra Åses vei. Foto: Knut Erik Skarning