Tilbake til startsiden

Bruket lå der Krabberudlia 7 ligger.

Krabberud var et småbruk som ble fraskilt Solberg omkring 1860.

I 1939 ble bruket oppført med 18 dekar (mål) innmark, 19 frukttrær, 1 hest, radsåmaskin, arbeidsvogn og høykjerre.

På 1970-tallet kom det småhusbebyggelse på området.

Krabberudlia og Krabberudbakken har navn etter Krabberud.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart
Her lå småbruket Krabberud. Huset er opprinnelig fra midten av 1800-tallet. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Krabberud