Tilbake til startsiden


Adressen er Borkenholmveien 35. (Opprinnelig: Gårdsnr. 47, Bruksnr. 3)

Borkenholm var et småbruk som ble skilt ut fra Grini.

På slutten av 1800-tallet var Hans Kristensen selveier og smed på Borkenholm. Den nye Ringeriksveien gikk forbi småbruket, og det var behov for smeder.

Den gangen var det 3 kyr og 7 sauer på Borkenholm. De sådde 3/8 tønne bygg og en tønne havre. De satte 2 tønner poteter.

Julius Vienes eide Grini i 1900, og han beholdt Borkenholm da han solgte Nordre Grini i år 1900.

Handelsgartner Johan Andersen kjøpte Borkenholm tidlig på 1900-tallet. Han bygget flere store veksthus, og drev for det meste med blomster. Se Borkenholmgartneriet.

I 1939 var småbruket på 224 dekar (mål) totalt, hvorav 62 dekar var jordbruksareal og 160 dekar barskog. Bonden Jacob Vienes hadde 1 hest, 1 kalv, 2 kviger, 8 kyr og 4 fetesvin. Det ble dyrket 9 dekar havre, 4 dekar poteter og 9 dekar fôrbete. I hagen var det 55 frukttrær.

Det meste av småbruket ble kjøpt av Bærum kommune i 1969 og ble utparsellert til boliger, barnehage og skole.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Borkenholm

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Borkenholm 1920. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek

Borkenholm

Borkenholm 2020. Huset er fra år 1900. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning