Tilbake til startsiden

Høibakk (Høybakk) lå der Tanumveien 155 og 157 ligger i dag.

Høibakk (Høybakk) var en husmannsplass som tilhørte Søndre Tanum.

Omkring første verdenskrig (1940−1945) fikk Harald Kristiansen fradelt to parseller på Høibakk. Stedet fikk da navnet Åsheim (Aasheim), og det ble drevet som småbruk med husdyr, frukt- og bærdyrking.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Bak huset til venstre, som er et nyere hus, ser vi et hus som er fra første del av
1900-tallet. Dette er ombygget og påbygget.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Her lå husmannsplassen Høibakk. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Åsheim (Høibakk)