Tilbake til startsiden

Blomsterkroken er et område ved Øverlandselven som har fått dette navnet fordi det lå gartnerier i nærheten. Se detaljkart.

Her møter Øverlandselven Nadderudbekken.

Her ligger også en målestasjon for vannføring og en målestasjon for vannkvakitet. Innen 2027 skal Norge følge EUs direktiver for vannforurensning, og man må måle vannkvaliteten kontinuerlig for å kunne gjøre de rette tiltakene i tide.


Kilde:

Opplevelser langs Øverlandselva

Martin Mikkelsen i Elveforum

 

 

  

Blomsterkroken
Blomsterkroken har vært brukt som betegnelse på området vi ser på bildet, men brukes nå om hele dalen videre nedover. Gangveien langs elven kommer inn fra venstre. Veien over broen går opp til Kirkeveien. Nadderudbekken renner ut i Øverlandselven helt til høyre i bildet. Det røde huset lengst til venstre er målestasjon for vannføring, og huset til høyre for dette (der vi ser en dør) er målestasjon for vannkvalitet. Sett fra syd.
Alle bildene på denne siden er tatt i 2022 av Knut Erik Skarning
.
Se også detaljkart
Under broen kommer det ut et rør med vann fra målestasjonen for vannkvalitet.

 

Tilbake til startsiden
Til høyre ser vi Nadderudbekken som munner ut i Øverlandselven ved Blomsterkroken.
Nadderudbekken starter ved Østern og går for en stor del i rør.
Til høyre ser vi Målestasjonen for vannføring.