Tilbake til startsiden

Gjettumbråtan var en husmannsplass under Øvre Gjettum. Den er avmerket på kart fra 1882 som Gjettumbraaten. Da plassen ble nedlagt, ble den brukt til beite for Øvre Gjettum, og kyr gikk her helt frem til 1960-tallet. Plassen er registrert som bebodd fra folketellingen i 1825 og frem til folketellingen i 1875. Steinansamlinger som kan være hustufter, er synlige ved utkanten av enga.

Brukerne av plassen dyrket hvete, bygg og havre. I 1875 var det registrert 2 kyr, 2 ungdyr og
1 sau. De sådde 1/8 tønne hvete, 1/2 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 5 tønner poteter.

Plassen ligger innenfor Kolsås – Dælivann landskapsvernområde som ble vernet i 1978. I 1998 var engen delvis gjengrodd, hovedsakelig av mjødurt, men det vokste også andre arter som det var viktig å ta vare på. Styremedlemmer i Naturvernforbundet i Bærum og medhjelpere har slått engen hvert år siden 1998, vanligvis i august etter at frøene har satt seg i bakken. Engen slås for å reetablere det tidligere plantesamfunnet, og tellinger viser at det har blitt en stor økning av artsmangfoldet. Typiske slåtteplanter som vokser her er prestekrage, knollerteknapp, gulaks og blåklokke. Mindre vanlige arter er kransmynte, fagerklokke og engknoppurt. Av mer sjeldne planter som har vært funnet, kan nevnes marianøkleblom og orkideene grov nattfiol og breiflangre. Se Rapport.

Gjettumbråtan ligger 400 meter nordøst for parkeringsplassen øverst i Toppåsveien, og det er lett å finne stier til plassen. Se detaljkart

Det står en informasjonstavle på stedet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Naturvernforbundet

Gjettumbråtan

 

 

 

 

  

Rett syd for skiltet vi ser på bildet ovenfor, finner vi en del stein som kan skrive seg fra den gamle husmannsplassen. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Over: Ved skiltet som kan skimtes til høyre lå husmannsplassen Gjettumbråtan. Det åpne området er en eng som slås om sommeren for å reetablere det tidligere artsrike plantesamfunnet.
Sett fra sydvest.
Til høyre: I fjellet ved skiltet er det hugget inn bokstaver og årstall. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Gjettumbråtan (Gjettumbraaten)

Det vokser et kirsebærtre rett ved steinene på bildet ovenfor. Dette er et tegn på at det har vært et bebodd område. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning