Tilbake til startsiden

Rølles har adresse Dæliveien 101. (Gårdsnr. 88, Bruksnr. 2)

Rølles, også kalt Røllesløkka og Røllie, var en husmannsplass under Dæli. Den tidligste registreringen av husmenn på plassen er fra folketellingen i 1825. Ved tellingen i 1886 var plassen et selveierbruk, et småbruk. Det ble i 1917 kjøpt opp av Dalbo.

Plassen hadde i 1865 2 kyr, 2 sauer og 1 gris. De sådde 1/8 tønne hvete, 1/4 tønne bygg, en tønne havre, 1/8 tønne erter og satte 2 1/2 poteter.

Plassen er antagelig oppkalt etter et sted ved Sande i Vestfold. Navnet kan bety et sted som ikke har rust (sykdom) på kornet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Rølles)

Lokalhistoriewiki (Om Dalbo)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

Kolsås Dælivannområdet

 

 

 

  

Se også detaljkart
Rølles. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Rølles (Røllesløkka og Røllie)

Rølles 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning