Tilbake til startsiden

Smedstua lå der Tanumveien 159 (Gårdsnr. 47, Bruksnr. 2) ligger.

Smedstua var en husmannsplass under Grini. Den var tjenestebolig for smeden på gården, og her lå smia. Smia ble ofte lagt et stykke unna den øvrige gårdsbebyggelsen på grunn av brannfare.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

  

Se også detaljkart

Smedstua

Slik så det ut i 2019 der Smedstua lå. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning