Tilbake til startsiden

Vang har adresse Vangkroken 12. (Opprinnelig: Gårdsnr. 78, Bruksnr. 16)

Vang var en gammel gård som ble lagt øde på 1300- og 1400-tallet. Den ble senere lagt inn under Vøyen og var husmannsplass på 1700- og 1800-tallet. Muligens var dette det gamle underbruket Vebekk.

Opprinnelig omfattet Vang trolig en del av Vøyen, samt Langelår og deler av Rud.

Navnet Vang tilsier at det kan ha vært et samlingssted i tilknytning til en større kultplass.
I Bærum har det også ligget en gård som het Hovin. Den er nevnt i biskop Eysteins jordebok fra 1390-tallet. Kanskje har Hovin avløst Vang som hovedkultplass i Bærum i yngre jernalder.

I 1939 var Vang på ca. 200 dekar (mål), hvorav 183 dekar var jordbruksareal. Besetningen var 3 hester, 1 kalv, 1 okse, 1 kvige, 1 ku og 2 kje. Brukeren Eilif Arneberg dyrket da 26 dekar vårhvete, 4 dekar rug, 20 dekar havre og 4 dekar poteter.

Vang ble i en periode drevet av arkitektbrødrene Arnstein og Eilif Arneberg.
Gården er nå utparsellert til boliger og industri.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart
Her lå småbruket Vang. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Vang