Tilbake til startsiden

Adressen er Olav Ingstads vei 5. (Gårdsnr. 80, Bruksnr. 55)

Jørgensen AS er et selskap innen tørrbulk (tørrlast) til petrokjemisk industri, næringsmiddel- og mineralindustrien.

Virksomheten ble etablert av Arthur Jørgensen på Ramstadsletta i 1944. Den flyttet til Haslumfaret 5 i 1948, og startet da fast kjøring for Franzefoss Bruk. Jørgensen utviklet Norges første semitrailer som bulkbil med aluminiumstank, Den ble produsert ved Norsk Flyindustri på Fornebu i 1959.

Sønnen, Ivar Jørgensen, startet egen virksomhet innen bulktransport i 1973. Da faren døde i 1977, slo han firmaene sammen til Jørgensen Transport AS. Selskapet vokste kraftig, og det ble i 1980-årene Nordens største bulktransportør med avdelingskontorer i Norge og Sverige. Etter tre år i Kodakbygget i Bærumsveien på Gjettum, flyttet selskapet til Olav Ingstads vei på Rud.

I 1999 fikk Jørgensen ansvaret for Norsk Hydros distribusjon av produkter fra Norge til Europa. To år senere gikk kontrakten tapt, og sommeren 2002 gikk selskapet konkurs. Virksomheten ble videreført som Jørgensen AS, med Ivar Jørgensen som hovedaksjonær. Øystein Stie og Bernt Hansen eier henholdsvis 32% og 4 %. Firmaet driver transport i Norden, og har sentralisert all virksomhet på Rud.

Firmaet het i 2020 Last og Tank AS.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

purehelp.no

 

 

 

  

Se også detaljkart
Jørgensen AS 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Jørgensen