Tilbake til startsiden

Adressen er Dr. Høsts vei 41. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 102)

Museet er en gave fra Arna og Åsane S-lag nord for Bergen.

På Samvirkemuseet kan du se en del varer som ble produsert ved Norges Kooperative Landsforening (NKL) sine fabrikker, og andre varer som fulgte med den gamle butikken som hørte til Arna Forbruksforening. Resten av varene og annet inventar i butikken er gaver fra diverse samvirkelag og privatpersoner.
På Samvirkemuseet kan du se hvordan samvirkelagenes butikker var innredet tidligere, og du kan se et rikholdig vareutvalg.

Ved omvisning får du informasjon om litt av samvirkelagenes historie og deres rolle og engasjement i lokalsamfunnet. Samvirkemuseet har til oppgave å ta vare på samvirkets historie og å vise hvilken rivende utvikling det har vært i varehandelen.

Anlegget fremstår som en gammel krambu, og har drøyt 4000 registrerte artikler. Samvirkemuseet har undervisningsopplegg for skoleklasser og kan besøkes etter avtale.

Coops nettsted står følgende museets historie:

"Historien til forbrukersamvirket og samvirkelagene i Norge startet på 1840-tallet. En viktig målsetting for samvirkelagene var å skaffe medlemmene gode og hensiktsmessige varer til fornuftige priser. Arna Forbrugsforening var et av de første levedyktige samvirkelagene. Foreningen ble stiftet i 1867 av fabrikkeierne og tekstilarbeiderne ved Arna fabrikker utenfor Bergen.

I 1872 ble det besluttet å bygge en butikk med bakeri, og kostnadene skulle ikke overstige kroner 4.000. Bygningen ble seinere utvidet med pakkhus. Sjøen var en viktig transportvei, og i 1885 bygget samvirkelaget ny brygge og vei til butikken. Etter at mye av transporten gikk over fra båt til vei ble butikken liggende i en bakevje. Samvirkelaget besluttet derfor i 1938 å bygge en ny butikk med mer sentral beliggenhet. Gammelbutikken var fortsatt i drift og ble først nedlagt i 1955, mens bakeriet var i drift helt frem til 1966.

I forbindelse med hundreårsjubileet i 1967 til Arna og Åsane samvirkelag ble det foreslått å ta vare på den gamle butikkbygningen. Arkitekten Hans Jacob Hansteen tok på seg oppgaven med oppmåling, merking og nedmontering. Det ble vedtatt å gjenreise bygningen på Gjettum i Bærum. Her lå Norges Kooperative Landsforening (NKL nå Coop Norge SA) sin eiendom og opplæringssenter. Gjenreisning av den gamle butikken ble avsluttet i 1980, og butikken til Arna Forbrugsforening, ble offisielt åpnet som Samvirkemuseum 18. august 1980 av daværende ordfører i Bærum, Gunnar Gravdal."

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale


Kilder:

coop.no

Bærum kommune

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Se også detaljkart

Samvirkemuseet

Samvirkemuseet 2020. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Samvirkemuseet 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Samvirkemuseet 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

Samvirkemuseet 1987, interiør. Kilde: digitaltmuseum.no