Adressen var Bærumsveien 473. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 554)

JM Byggholt AS var en av Norges største boligutviklere. Selskapet ble etablert i Oslo av
Ole P. Brekke og Jon Holt under navnet Brekke og Holt AS i 1964. Etter kort tid døde Brekke, og Holt overtok alle aksjene. Bedriften byttet navn til Byggholt AS og flyttet inn i eget bygg på Rud i Bærumsveien 473 i 1979. I 1998 ble selskapet solgt til Sveriges største boligutbygger, JM AB i Stockholm.

Byggholt sto bak en rekke boligprosjekter i Asker og Bærum, blant annet Fürstlia på Snarøya (1976), flere store delfelt på Bærums Verk (1982 - 1990), Trulsrudmarka i Lommedalen
(20002010), Billingstadlia (20052007) og Kjørbokollen i Sandvika (20032007).

I 2011 endret JM Byggholt navn til JM Norge AS som omtales som JM (uttales jeem).

JM AB er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder. Virksomheten er konsentrert om oppføring av boliger med attraktiv beliggenhet med tyngdepunkt i ekspansive storbyområder og universitetsbyer i Sverige, Norge og Finland. De arbeider også med prosjektutvikling av næringslokaler og entreprenørvirksomhet, hovedsakelig i
Stor-Stockholmområdet.

JM Norge AS har (2021) hovedkontor på Lilleaker i Oslo, der de også har salgskontor for østlandsfylkene Oslo, Akershus og Buskerud. Firmaet er representert med lokale kontorer i Vestfold, Telemark, Bergen, Stavanger og Trondheim.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

bygg.no

jm.no

 

 

 

 

  

I bygningen til venstre lå JM Byggholt AS. Kilde: Google Earth
Se også detaljkart

JM Byggholt AS

Tilbake til startsiden