Tilbake til startsiden

Adressen er Ing. Hoels vei 43–47. (Opprinnelig: Gårdsnr. 6, Bruksnr. 3 og 8)

Skomaker Martin Johannesen var husmann på Vallerhøgda (Valler-høiden) i 1865. Det året sådde de 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne erter og satte 2 tønner poteter.

Martin kjøpte plassen en gang før 1886 og ble selveier.

Jenny Bjørnson bodde på Vallerhøgda i år 1900. Jenny Bjørnson drev pensjonat flere steder i Bærum. Se egen omtale.

I 1920 kjøpte Hans Edvard og Sigrid Heitmann Vallerhøgda. Heitmann var grunnleggeren av Victoria Linoleumsfabrikk i Sandvika. Vallerhøgda ble derfor også kalt Heitmannåsen.

I 1939 var eiendommen på 140 dekar (mål), hvorav 5 dekar var jordbruksareal, 70 dekar barskog og 30 dekar løvskog. Eieren, enkefru Sigrid Heitmann, hadde da også 60 frukttrær og
35 bærbusker.

Vallerhøgda ble solgt til Bærum kommune på slutten av 1960-tallet og utparsellert til boliger.

Maleren Gerhard Munthe bodde rundt 1890 i pensjon på Vallerhøgda og malte to vinterbilder derfra.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Evje)

Lokalhistoriewiki (Om Valler)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Jacobsen, Terje E. (2010). Valler gårds historie. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50

 

Se også detaljkart
Vallerhøgda omkring 2019. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Vallerhøgda (Valler-høiden, Heitmannåsen)

Vallerhøgda 2020. Bolighuset til høyre er fra siste del av 1800-tallet. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning