Tilbake til startsiden

Husmannsplassen Wøyenengen (Wøyenenga) lå der forretningsbygningene ved Vøyenengtunet ligger i dag. (Opprinnelig: Gårdsnr. 78, Bruksnr. 10)

Plassen ble fradelt Vøyen i 1903, og Johan Fredrik Hansson Wøyen ble selveier.

På området der Vøyenengtunet 20 ligger i dag skal det ifølge Bærumskart ha stått en dampsag fra 1910 til 1920.

På Wøyenengen ble det drevet landhandel, Wøyenengen´s Landhandleri.

Wøyenengen er i dag utparsellert til forretninger og boliger.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

  

Se også detaljkart
Der forretningsbygningene ligger i dag, lå Wøyenengen. Sett fra nordvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Wøyenengen

Wøyenengen´s Landhandleri 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Skuronn på Wøyenengen. På ljåen til venstre er det påsatt en bøyd kvist for at stråene skulle legge seg jevnt. Kilde: Vestmark-kalenderen 1997. Laget av Harald Kolstad