Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart". Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Storøya (Fornebu) og Snarøya-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Stabekk
Høvik
Verk
Haslum
STORØYA (FORNEBU) OG SNARØYA
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor

Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Strømstangveien
Fürstveien
Aktuelle lenker og bøker
Gravhaug
Forstørrelse av Lagåsenområdet
Koksaverkstedet og
litt om ulike flytyper
Øyene
Fridtjof Nansens vei
Krigsminner
Vassholmene
Møkkalassene
Knabben
Strøm
Kongshavn naturminne
Terneskjær naturreservat
Prinsen
Dronningen
Ommen
Syd Oust naturreservat
Oust naturreservat
Oust gård og golfklubben
Gåsøya
Kjeholmen
Storenga
Grimsøya
Telenor Arena
Telenor
Flystyrt og redningsaksjon
Fangeleir
Koksabukta naturreservat
Aker Solutions
Equinor (tidligere Statoil)
Snarøya sportsklubb
Villa Hareløkken
Fornebo hovedgård
Odonata
Hundsund ungdomsskole
Koksa
Torvøya
Bjerkholmen
Snarøya skole og
Forebu og Snarøyaskolekorps
Snarøya Tennisklubb
Halden
Ytre Vassholmen naturreservat
Lortbukta
Geitholmen
Geitholmen naturreservat
Rolfstangen og Lysaker brettseilerklubb
Lille Oust
Borøya, Saraholmen og Furuholmen
Prinseskjær naturreservat
IT Fornebu
Fornebu-
porten
Storøya skole
De første bygningene ved flyplassen
Pappabåtene
Pelevika
Solstua
Haugen. Fridtjof Nansens vei 4 B.
Otto Sinding
Sole. Strandveien 61. Kai Fjell
Gullia. Skogsvingen 20
Magnus Poulsson
Solhaug
Fridtjof Nansens vei 15 C
Ole Gotaas
Ropern
Skjæret
Gamle bygninger
Folkets hus
Maskingeværstilling
Lysaker
Høvik
Dette kartutsnittet ligger til venstre, utenfor kartet.
Rusegropa
Aker solutions
Seniorsenteret
Postkontor
Bergvang
Badehusrekka ved Halden brygge
Gåsøya naturreservat
Holsa
Lilløya naturreservat
Hangar
Fengsel
Gislerud
Krigsminner
Hulebunkere
Bunker
Hulebunker
Skytestilling og andre tyske installasjoner
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Fundament for kran
Flystyrt
Tysk leir
Storøya badeplass
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Hele Bærum" i nettleseren.
Furuvik. Dicks vei 12
Løytnant Johan Tidemann Sverre
Fundamenter for kraner
Asker kommune
Husmannsplassen
Laget lå i dette området
Bunker
Kalkovner
Gravhaug
Solbakken
husmannsplass
Villa de Maderas
Fugletårn (nytt)
Fugletårn (gammelt)
Nansenparken
Forsvarsanlegg
Fornebubanken
Ropernveien
Lilleøya gravlund

 

 

 

 

 

 

 

 

Flystyrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snarøen folkebogsamling