Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart". Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Storøya (Fornebu) og Snarøya-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Stabekk
Høvik
Verk
Haslum
STORØYA (FORNEBU), SNARØYA OG ØYENE UTENFOR
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 19401945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor

Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Strømstangveien
Fürstveien
Aktuelle lenker og bøker
Gravhaug og skytterstilling
Forstørrelse av Lagåsenområdet
Koksaverkstedet og
litt om ulike flytyper
Øyene
Fridtjof Nansens vei
Krigsminner
Vassholmene
Møkkalassene
Knabben
Strøm
Kongshavn naturminne
Terneskjær naturreservat
Prinsen
Dronningen
Ommen
Syd Oust naturreservat
Oust naturreservat
Oust gård og golfklubben
Gåsøya
Kjeholmen
Storenga
Grimsøya
Telenor Arena
Telenor
Flystyrt og redningsaksjon
Fangeleir
Koksabukta naturreservat
Aker Solutions
Equinor (tidligere Statoil)
Snarøya sportsklubb
Villa Hareløkken
Fornebu (Fornebo) hovedgård
Cafe Caravelle
Hundsund ungdomsskole
Hundsund grendesenter
Koksa
Torvøya
Bjerkholmen
Snarøya skole og
Fornebu og Snarøya skolekorps
Snarøya Tennisklubb
Halden
Ytre Vassholmen naturreservat
Lortbukta
Geitholmen
Geitholmen naturreservat
Rolfstangen badeplass og Lysaker brettseilerklubb
Lille Oust
Borøya, Saraholmen og Furuholmen
Prinseskjær naturreservat
IT Fornebu
Fornebu-
porten
Storøya skole
Storøya grendesenter
De første bygningene ved flyplassen
Pappabåtene
Pelevika
Solstua
Haugen. Fridtjof Nansens vei 4 B.
Otto Sinding
Sole. Strandveien 61. Kai Fjell
Gullia. Skogsvingen 20
Magnus Poulsson
Solhaug
Fridtjof Nansens vei 15 C
Ole Gotaas
Ropern
Skjæret
Gamle bygninger
Folkets hus
Maskingeværstilling
Lysaker
Høvik
Dette kartutsnittet ligger til venstre, utenfor kartet.
Rusegropa
Aker solutions
Snarøya seniorsenter
Postkontor
Bergvang
Badehusrekka ved Halden brygge
Gåsøya naturreservat
Holsa
Lilløya naturreservat
Hangar
Vakthus og fengsel
Gislerud
Krigsminner
Hulebunkere
Bunker
Hulebunker
Skytterstilling og andre tyske installasjoner
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Fundament for kran
Flystyrt
Tysk leir
Storøya badeplass
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Storøya (Fornebu), Snarøya og øyene utenfor" i nettleseren.
Furuvik. Dicks vei 12
Løytnant Johan Tidemann Sverre
Fundamenter for kraner
Asker kommune
Husmannsplassen
Laget lå i dette området
Bunker
Kalkovner
Gravhaug
Solbakken
husmannsplass
Villa de Maderas
Fugletårn (nytt)
Fugletårn
(gammelt)
Nansenparken
Flere forsvarsanlegg
Fornebubanken
Ropernveien
Lilleøya gravlund
Rolfstangen badeplass
Hundsund Bad
Snarøen sjøspeidergruppe
Rest av rullebane
Kranfundament
Bunkerhus
Bunker under
Cafe Caravelle
Bunker under Telenors bygninger
Bunker
Bunker
Skytterstilling
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Fjellbunker
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Jernbane
Fjellbunker
Scandic Fornebu
Teleplan
Gater og veier i Bærum
FoMA-festivalen

 

Nonnekloster og hulebunker
Oksenøya skole

 

 

 

 

 

 

 

Flystyrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snarøen folkebogsamling