Tilbake til startsiden

Torvøya

Torvøya er en øy sydvest for Fornebu, med et areal på 46 dekar (mål). Den lå tidligere under Høvik Verk. Bærum kommune leide øya fra 1935 og kjøpte den senere. Christiania Glasmagasin skal ha eid øya en periode fra 1906.
Øya ble en populær badeøy for allmenheten. Torvøya var tidligere skogbevokst, med flotte badestrender, stupebrett og vannskihoppbakke på vestsiden. Senere operasanger Gunnar Gunn rodde badegjestene over til øya fra Strand, inntil regulær fergetrafikk tok over. Det gikk da tre ferger i skytteltrafikk fra fastlandet. Noen svømte også over fra Sarbuvollen. I de mest hektiske helgene var det svært mange besøkende på øya, noe som forårsaket trafikkaos på veiene ut fra Oslo.

I 1962 overtok Luftfartsverket øya, siden Torvøya lå midt i innflyvningssonen til flyplassen. All skog ble brent ned i et gigantisk sankthansbål i forbindelse med forlengelsen av den nye øst-vestrullebanen i 1962, da jetflyalderen ble innledet i Bærum.

Av hensyn til vegetasjon og sjøfugler anbefalte en ny reguleringsplan etter at flyplassen ble lagt ned i 1998, at man ikke gjenopprettet badestrand, atkomstbrygge, fergeanløp og stier. Fundamentene etter landingslys for fly er foreslått vernet som kulturminne.

I 2008 ble øya vernet som del av Torvøya og Bjerkholmen naturreservat.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Torvøya)

Lokalhistoriewiki (Om Sarbuvollen)

Høvik Verk vel 1915−2015. Høvik Verk vel

 

 

 

 

 

 

Torvøya 2016. Kilde: kart.1881.no
Torvøya 1937. Kilde: digitaltmuseum.no