Tilbake til startsiden

Lilløyplassen

Se også detaljkart

Adressen er Tornsangerveien 27. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 101)

Lilløyplassen (Lilleplassen), ytterst på Oksenøya (Lilløya/Lilleøya) var en husmannsplass under Fornebo hovedgård.

Fra 2005 ble eierskapet til huset overført til Direktoratet for naturforvaltning (DN), og samtidig overtok Bærum kommune forvaltningsansvaret for det som kalles Lilløyplassen Naturhus (LPN). Lilløyplassen Naturhus ble åpnet våren 2003 av ordfører Odd Reinsfelt, og skulle være et tilholdssted for naturvernorganisasjoner og andre.

Bygningsmassen har gjennom årene inkludert en låve (revet omkring 1932), et uthus, hovedhuset og tre drivhus. Kun hovedhuset og uthuset står igjen.
Hovedhuset er en horisontaldelt tomannsbolig med råkjeller og et stort loft. Første etasje av bygningen eksisterte ved en registrering i 1750, mens andre etasje ble bygget i 1932/1933. Uthuset er fra omkring 1920.

Det var gartneri på Lilløen fra 1936 til 1983, drevet av Kristian Bonde Rasmussen, tidligere overgartner ved Oksenøen Bruk. Andre og tredje generasjon av familien Rasmussen bodde på Lilløyplassen frem til 1994.

Etter flyplassen ble nedlagt i 1998, inngikk Norsk Ornitologisk Forening Oslo og Akershus (NOF OA) leieavtale med Statsbygg om bruk av Lilløyplassen. Ornitologene hadde tidligere hatt tilhold i en gammel maurspist anleggsbrakke innerst i Storøykilen.

Lilløyplassen ligger idyllisk til i et gammelt beite- og kulturlandskap, lokalisert på tørr og kalkrik berggrunn i et klimatisk meget gunstig område. Her finner vi naturtyper som tørreng, hagemark, sivskog, våtmark ved sjøen, strandeng og ulike elementer av skog. Alt dette, samt den geografiske plasseringen innerst i Oslofjorden, har lagt grunnlaget for stor artsrikdom. Her er det siden begynnelsen av 1990-tallet registrert et meget stort antall arter av karplanter, fugler og insekter. En del av disse er rødlistearter.

Barnehager kommer på besøk, skoleelever får undervisning og biologistudenter er på ekskursjoner på Lilløyplassen Naturhus. Det er også arrangert "åpne dager" med temaer som blomster, insekter og fugler. Ett eksempel er Villblomstenes dag. Fornebu har i mange år vært et kjerneområde for ornitologene for studier og ringmerking av fugl.


Kilder:

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Lokalhistoriewiki

Budstikka 9. mai 2014

Kristian Rasmussen i Asker og Bærum historielag

geocaching.com

 

 

 

 

Lilløyplassen 2018. Foto: Knut Erik Skarning