Tilbake til startsiden

Lilløyplassen

Se også detaljkart

Lilløyplassen, ytterst på Oksenøya (Lilløya/Lilleøya), var en plass under Fornebo hovedgård. I dag (2018) holder Lilløyplassen Naturhus til her.

Bygningsmassen har gjennom årene inkludert en låve (revet ca. 1932), et uthus, hovedhuset og tre drivhus. Kun hovedhuset og uthuset er igjen i dag.
Hovedhuset er en horisontaldelt tomannsbolig med råkjeller og et stort loft. Første etasje av bygningen eksisterte ved en registrering i 1750, mens andre etasje ble bygget i 1932/1933. Uthuset er fra ca. 1920.

Det var gartneri på stedet fra 1936 til 1983, drevet av Kristian Bonde Rasmussen, tidligere overgartner ved Oksenøen Bruk. Andre og tredje generasjon av familien Rasmussen bodde på Lilløyplassen frem til 1994.

Lilløyplassen Naturhus ble våren 2003 åpnet av ordfører Odd Reinsfelt, og skulle være et tilholdssted for naturvernorganisasjoner og andre.

Norsk Ornitologisk Forening inngikk bruksavtale med Statsbygg etter nedleggelsen av flyplassen i 1998.

Huset er fra 2005 eid av Direktoratet for Naturforvaltning. Bærum kommune står som forvaltnings- og reguleringsmyndighet for området.

Huset ligger idyllisk til i et gammelt beite- og kulturlandskap, lokalisert på tørr og kalkrik berggrunn i et klimatisk meget gunstig område. Her finner vi naturtyper som tørreng, hagemark, sivskog, våtmark ved sjøen, strandeng og ulike elementer av skog. Alt dette, samt den geografiske plasseringen innerst i Oslofjorden, har lagt grunnlaget for stor artsrikdom. Her er siden begynnelsen av 1990-tallet registrert et meget stort antall arter av karplanter, fugler og insekter. En del av disse er rødlistearter.

Barnehager kommer på besøk, skoleelever får undervisning og biologistudenter er på ekskursjoner på Lilløyplassen Naturhus. Det er også arrangert "åpne dager" med temaer som blomster, insekter og fugler. Ett eksempel er Villblomstenes dag. Fornebu har i mange år vært et kjerneområde for ornitologene for studier og ringmerking av fugl.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Lokalhistoriewiki

Budstikka 9. mai 2014

Kristian Rasmussen i Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

Lilløyplassen 2018. Foto: Knut Erik Skarning