Tilbake til startsiden

Snarøya seniorsenter

Se også detaljkart

Adressen er Snarøyveien 147. (Gårdsnr. 43, Bruksnr. 208)

I Bærum kommune var det på midten av 1970-tallet blitt stor interesse for å etablere steder der man kunne samle eldre mennesker til forskjellige aktiviteter; et sted der man kunne få kjøpt mat til en rimelig pris, lage hyggeaftener og lignende. Også på Snarøya var det stor interesse for et eldresenter, og det ble Snarøen Sanitetsforening som tok initiativ for å få dette til. Man inngikk avtale med kommunen om at et eldresenter kunne få leie andre etasje i Sanitetshuset.

Snarøya Helse- og Velferdssentral for eldre ble åpnet i september 1978.

I dag (2018) heter senteret Snarøya seniorsenter. Det er brukerdrevet med støtte fra Bærum kommune. Huset der senteret holder til, eies av Snarøya sanitetsforening.

Eldresentrene var i en periode omkring 2005 truet av nedleggelse på grunn av økonomiske problemer i kommunen. Imidlertid bøyde kommunestyret av for presset, blant annet etter demonstrasjoner i Rådhusets borggård gjennomført av eldre mennesker.
Sentrene ble ikke lagt ned, men de eldre måtte bære mer av byrdene selv i form av høyere egenandeler.


Kilder:

Bjelvin, Harald. (2004). Snarøya mot et nytt århundre. Snarøya vel

 

 

 

 

 

 

 

Snarøya seniorsenter holder til i andre etasje i dette huset. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning