Tilbake til startsiden

Bergvang

Se også detaljkart

Adressen er Snarøyveien 145C. (Gårdsnr. 43, Bruksnr. 54)

Det var lenge omgangsskole på Snarøya. I 1866 ble det lovfestet at skolen skulle være fast, og brukseieren ved Snarøen Bruk ble pålagt å opprette skole. Bruksskolen startet i 1869 og tok imot omkring 12 barn fra Snarøya. Denne skolen, som lå på Bergvang, ble etter hvert i dårlig forfatning, og Bærum kommune kjøpte i 1908 Folkets Hus til ny skolebygning.

Omkring 1900 hadde skolen på Bergvang sitt høyeste elevtall med 132 elever.
Mange av barna arbeidet på bruket, og det ble ikke alltid like effektiv skolegang.
Barna gikk på skolen annenhver dag, og læreren, og kanskje også bruket, var imot at elevene hadde nattskift dagen før skoledag.

Korporlig avstraffelse var vanlig ved skolen på den tiden. Spesielt for skolen på Snarøya var at brukets kontorsjef, fullmektig Andersen, var til stede når en alvorlig forseelse skulle straffes. Det fortelles at han selv hadde med spanskrør, og det hendte han slo inntil læreren måtte si stopp.

Men lyse minner hører også med til bildet. Det later til at særlig lærer Tvedten prøvde å gjøre det festlig for barna. Det var alltid store juletrefester i hans tid, og sammen med sønnen Magnus arrangerte han sankthansmoro. Det ble også arrangert skoleturer, og de gikk helst sjøveien. Bruket stilte et par lasteprammer til rådighet, og disse ble pyntet med bjørkeløv. Med prammene etter en slepebåt, kunne turen gå til Drøbak eller langt inn i Bunnefjorden. En gang reiste de helt til Drammen.

Skolen på Bergvang hadde opprinnelig bare ett klasserom. Senere ble bygningen påbygget, og den fikk to klasserom. Dette var heller ikke nok, og de måtte ta i bruk et hus i nærheten som ble kalt likhuset. Navnet kom av at man oppbevarte lik i underetasjen om vinteren. Dette huset brant ned i 1922. Men skolebygningen på Bergvang står fortsatt. Etter at folkeskolen flyttet til
Folkets hus
, benyttet framhaldsskolen i Bærum klasserommene, mens andreetasjen ble leiligheter.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilde:

Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter. (2011). Flere minner fra Snarøen

 

 

 

 

 

Bergvang 2018. Huset er bygget om. Kilde: kart.1881
Bergvang
Bergvang 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Bergvang 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning