Tilbake til startsiden

Bjerkholmen

 

Bjerkholmen har et areal på 10 dekar (mål). Den ble fradelt Søndre Høvik i 1857 til Anders Mikkelsen, som var født i Hole. I 1861 ble øya delt mellom hans to svigersønner. Helge Pedersen fra Båtstø, gift med Sørine, fikk nordre del, og Andreas Andersen fikk søndre del. Ny parsell ble fradelt i 1911 til Helges datter Josefine, gift med fiskeren Anton Pedersen. Anton tok senere navnet Bjerkholmen og bodde på øya til sin død i 1985.

Knut "Skippern" Christiansen, kjent idrettsmann og daglig leder av Sarbuvollen slipp, overtok Bjerkholmen i 1958.

Bygningene vi ser i dag, lengst til høyre på bildet ovenfor, er oppført på 1800-tallet.

Det ble brutt kalk på Bjerkholmen til kalkbrenning på Høvikommen.

Øya ble fredet i 2008 som del av Torvøya og Bjerkholmen naturreservat


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Bjerkholmen)

Lokalhistoriewiki (Om Høvik gård)

Bærumskart

Høvik Verk vel 1915−2015. Høvik Verk vel

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

 

Bjerkholmen 1968. Sett fra syd. Brygga og de to husene vi ser midt på øya er revet. Kilde: Bærum bibliotek

Bjerkholmen 2005. Sett fra øst. Foto: Kjell Hernes
Huset på Bjerkholmen 2005. Sett fra vest. Foto: Kjell Hernes