Tilbake til startsiden

Equinor (tidligere Statoil)

Se også detaljkart

Adressen er Martin Linges vei 33. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 639)

Equinorbygningen, tidligere Statoilbygningen, er tegnet av det norske arkitekturfirmaet A-lab. Det sto ferdig i 2012, og Statoil flyttet inn med 2000 medarbeidere.

Bygget ble reist der parkeringshuset til den nedlagte flyplassen sto.

TU Bygg beskriver bygningen slik: "Bygget består i hovedsak av fem lameller (rektangulære bygninger) konstruert som broer som står fritt uten søyler. Lamellene har utkragninger (fremspring) på 30 meter. Hver lamell er 140 meter lang, 12,5 meter bred og tre etasjer høy.
Seksjonene ble sveiset sammen på stedet ved hjelp av prefabrikkerte ståldeler fra Finland. Fasadelementene er svenske, mens dobbeltkrummet glass er importert fra Tyskland."

Bygningen har gått til topps i den prestisjefylte arkitektkonkurransen World Architecure Festival.

Noen mener at arkitektene var inspirert av pinnespillet Mikado. Her starter man med mange pinner som slippes ned på et bord slik at de blir liggende på kryss og tvers.

Betegnelsen på bygningen er (2022) Equinor ASA avd. Kontor Fornebu. Equinors internasjonale virksomheter blir koordinert herfra.

Equinor, tidligere Statoil, er et internasjonalt energiselskap som arbeider med utvinning av olje og gass og utvikling av vind- og solenergi.


Mer om Equinor
Equinor er (2022) et norsk energiselskap, hovedsakelig med virksomhet innen olje og gass. Selskapet er den største petroleumsoperatøren på den norske kontinentalsokkelen, og har siden opprettelsen i 1972 spilt en avgjørende rolle i satsingen på å bygge opp en norsk nasjonal oljeindustri og for å sikre at en størst mulig andel av inntektene fra oljevirksomheten tilfaller det norske samfunnet.

Equinor har en betydelig internasjonal virksomhet, og er en sentral aktør i flere av verdens viktigste olje- og gassvirksomheter. De senere årene har selskapet også bygget opp virksomhet innen fornybare energikilder og energilagring.

Equinor er et allmennaksjeselskap (ASA) notert på Oslo Børs, og i mars 2022 var markedsverdien på 1000 milliarder kroner. Fram til 2001 var selskapet, som da het Statoil, heleid av den norske stat. Etter delprivatiseringen eier staten cirka 67 prosent av aksjene, og er dermed desidert største eier. Fra 1. januar 2022 forvaltes statens eierandel i Equinor av Nærings- og fiskeridepartementet. Anders Opedal har vært konsernsjef i Equinor siden november 2020. Styreleder siden 2017 har vært Jon Erik Reinhardsen.

Selskapet ble etablert som Den norske stats oljeselskap i 1972. Fra 1973 var selskapet kjent som Statoil. I 2007 fusjonerte Statoil med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon i det nye selskapet StatoilHydro, men skiftet navn til Statoil ASA i 2009. I 2018 besluttet aksjonærene å endre selskapets navn til Equinor for å markere selskapets strategiske dreining fra olje og gass mot utvikling og utvinning av flere energikilder, deriblant havvind.


Kilder:

Dagbladet

TU.Bygg

Store norske leksikon

 

 

 

 

Equinor 2017. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Equinorbygget under oppføring 2011. Foto: Kjell Hernes og Knut Erik Skarning