Tilbake til startsiden

Solhaug

Adressen er Fridtjof Nansens vei 15 C. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 36)

Solhaug ble bygget i 1920. Arkitekt var Ole Sverre. Stedet tilhørte skipsreder Ole Gotaas, som bodde her med sin kone Elise. Ole Gotaas døde i Oslo i 1929. Huset ble solgt til Solveig og Ludvig Wiborg da Elise døde i 1954. Ragnhild og Ole Wiborg overtok i 2005.

Mer om Ole Gotaas
Ole Gotaas ble født i Ullensaker i 1862. Han var sønn av gårdbruker og kjøpmann Ole Gotaas (1826−) og Olava Elise f. Hvoslef (1833−1925). Han giftet seg i 1892 med Hedvig Marie Elise Hallagen (1866−1954). De bodde en periode i Kristiania, men flyttet til Bærum en gang før 1907.

Ole Gotaas gikk i 1894 i kompaniskap med Johan Peter Christoffer Zernichow og dannet firmaet
C. Zernichow & O. Gotaas. Firmaet kjøpte 9 seilskip etter at de gikk i kompaniskap. Etter at
C. Zernichow døde i 1909, overtok Gotaas som eneeier og flyttet rederiet til Lysaker. Noen flere skip ble også kjøpt. Rederiet ble avviklet etter at barken GLITRE ble solgt i 1924.

Gotaas flyttet senere tilbake til Oslo, hvor han døde i 1929. Han ble gravlagt i Oslo.

Elise og Ole Gotaas fond for poliomyelittrammede ble opprettet i 1997 og kan, etter søknad, gi individuell støtte til blant annet økt livskvalitet, tilrettelegging, hjelpemidler og rekonvalesens.


Mer om Arkitekt Ole Sverre
Arkitekt Ole Sverre var født i Fredrikstad og utdannet i Trondheim og Tyskland. Han regnes som en av de fremste utøvere av trearkitektur i Norge på 1890-tallet. Sverre behersket den omfattende tekniske og stilmessige utvikling fra historismen og frem til funksjonalismen. Sverre er kjent for arbeider som blant annet Holmenkollen turisthotell (brant i 1914), flere bygninger på Norges Landbrukshøyskole på Ås (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)), og forretningsbygningen ”Steen og Strøm” (1930). Ole Sverre tegnet også Granstua og Furuvik.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Velkommen til Lagåsen (plakat). Fornebo Vel. Bærum kommune

Bærumskart

Om Ole Gotaas: Digitalarkivet. Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim

docplayer.me

skipshistorie.net

 

 

 

 

Solhaug 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning