Tilbake til startsiden

Pelvika

 

Se også detaljkart

Navnet Pelvika kan ha noe med pæler å gjøre. Fiskerne hadde kanskje pæler stående i bukta ved Pelvikodden for å tørke garn. Pæler kan også ha vært brukt for å stenge av bukta i forbindelse med vinterkjøring av tømmer ned til bukta.

Det ble stadig flere innbyggere i Bærum, med betydelig bebyggelse langs Rolfstangveien og Pelvikveien. Rundt 1950 ble Pelvikodden en meget benyttet badeplass med økende biltrafikk. Styret i Snarøen Vel bestemte seg da for å leie odden, satte opp en salgsbod og ta inngangspenger av de badende. De tre første somrene var fine med godt besøk, men så fulgte en del somre med dårlig vær. Man fikk ingen til å drive, gjerdet forfalt, og snart ble det igjen fri adgang til Pelvikodden.

Det ble etter hvert et stort behov for båtplasser, og i 1958 ble Snarøya båtforening, med båtplasser i Pelvika, dannet.

Under andre verdenskrig (1940−1945) foregikk det en del illegal virksomhet i dette området. Det var et godt skjulested for Oslogruppen av kompani Linge. Under kaptein Sønstebys ledelse ble stedet brukt som et hovedkvarter.


Kilde:

Bjelvin, Harald. (2004). Snarøya mot et nytt århundre. Snarøya vel

 

 

 

 

 

 

Pelvika 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Pelvika 1950. Sett fra øst. På denne tiden var det badeplass med inngangspenger og salgsbod. Kilde: Bærum bibliotek