Tilbake til startsiden

Gåsøya

 

Gåsøya ligger syd for Ostøya og er Bærums sydligste øy. Den har et areal på 282 dekar (mål).

Sogneprest Frantz Vogelius omtalte øya i 1745 som en tørr holme hvor ingen bor. Han skrev også at Nesøya hovedgård benyttet øya som beiteplass for sauer og geiter. Senere kom Gåsøya under Oust gård.

Det har vært en husmannsplass på Gåsøya. Denne forsvant i 1791. En del år senere ble husene bygget opp igjen, og det ble drevet vanlig gårdsbruk med 35 dekar dyrket mark. Etter hvert ble det mer hagebruk med mye fruktdyrking.

Gåsøya har hatt mange private eiere, noe som også går igjen i flere lokale stedsnavn. Hattemakerbukta henspiller på hattemaker Lühnenschloss. Han kjøpte øya i 1874 av advokat Grønn, som selv hadde kjøpt øya 16 år tidligere. Alf L. Whist kjøpte øya i 1917. Han dannet A/S Gaasøen ved å utparsellere mange eiendommer, alle på minst fire dekar. I dag er det omkring 37 sommerhus på Gåsøya.

Vannforsyningen på øya var ofte et problem. Når brønnene gikk tomme, måtte man tilkalle vannbåt. Senere ble det boret etter vann.
Kjøleskap hadde man i kjellerne. Det var ulike innretninger der man hver uke la inn en isblokk som kom med dampbåten.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

Flere minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya : Fornebu og omliggende øyer. Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter

 

 

 

 

 

Over: Gåsøya 2016.
Kilde: kart.1881

Til høyre: Dampskipet Duen
ankommer Gåsøya 1946.
Kilde: Asker bibliotek