Tilbake til startsiden

Svingen

Adressen er Fridtjof Nansens vei 9 C. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 41)

Svingen ble utskilt fra Fornebo hovedgård i 1899.

Huset er tegnet av arkitekt Sinding-Larsen (den eldre) omkring år 1900. Eiendommen ble senere kjøpt av arkitekt Arnstein Arneberg som bodde der frem til 1930-tallet. Senere eier Arnstein Arnebergs sønn Ebbe Arneberg. Familien Arneberg eide i 2018 fortsatt stedet.

Arnstein Arneberg ble en del av Lysakerkretsen.

Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112


Mer om Arnstein Arneberg
Arnstein Rynning Arneberg ble født 6. juli 1882 i Fredrikshald og døde 9. juni 1961 på Biri. Han vokste opp på Lysaker i Bærum, som sønn av fabrikkbestyrer Mauritz Otto Edvard Arneberg (1845−1913) og Hermine Nicoline Mathilde Rynning (1858−1944). Han var bror av arkitekt Eilief Arneberg (1891−1951). Arnstein Arneberg ble gift i 1910 med Aagot Kielland Skavlan (1888−1960). Ekteskapet ble oppløst. Deretter, i 1923, giftet han seg med Eva Elisabeth Reimers (1901−1987).

Arneberg var fra 1898 til 1900 assistent hos Alfred Christian Dahl, og tok i perioden 1899 til 1902 grunnutdanning i arkitektfaget ved Den kgl. Tegneskole i Kristiania, med Herman Major Schirmer som lærer. Arneberg studerte deretter (1904−1906) ved Kgl. Tekniska Högskolan i Stockholm. I den svenske hovedstaden var det på denne tiden, da unionen ble oppløst, flere norske studenter som senere skulle sette sitt preg på norsk arkitektur. I tillegg til Arneberg var det blant annet Magnus Poulsson, Andreas Hesselberg Bjercke og Georg Eliassen.

Arneberg studerte under professorene Isak Gustaf Clason og Erik Lallerstedt, og var assistent for Lallerstedt 1906/1907. I perioden 1899−1910 var det i alt 16 nordmenn som hospiterte på den tekniske høgskolen i Stockholm, og gjennom studier og assistentjobber tok de opp tendenser i svensk samtidsarkitektur. Samtidig var de opptatt av å fornye den norske byggeskikken. Målet var å skape en selvstendig nasjonal arkitektur, med den tradisjonelle byggekunsten (i tre) som utgangspunkt.

Arkitektkarriere
Arneberg vokste som nevnt opp på Lysaker, og ble en del av Lysakerkretsen. I hans tidlige arbeider ser man tydelig innflytelsen fra denne kretsen.

Arneberg etablerte egen praksis i 1908. En av Arnebergs assistenter var Maurits Sundt-Hansen.

Det første selvstendige arbeidet var Eidsvold folkehøyskole, som ble bygd 1908 og revet i 1980. Her virkeliggjorde han sine idealer om å basere en ny norsk arkitekturstil på eldre tradisjoner. Interiøret var tydelig inspirert av Werenskiolds fargevalg. Det ble flere store oppdrag etter dette. Blant de viktigste konkurransene han vant i Norge var de om Oslo rådhus og Telegrafbygningen, der han samarbeidet med Magnus Poulsson.

I 1950 fikk Arneberg i oppdrag å tegne Sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen i New York. Fire år senere fikk han kunstnergasje fra staten.

Ved siden av arkitektkarrieren drev Arnstein Arneberg også en periode småbruket Vang i Bærum sammen med broren Eilif.

Verk i utvalg
Eidsvoll folkehøgskole, 1908 (hans første selvstendige arbeid)

Karistua, Fjellveien i Bærum, oppført 1910 for historiker og senere utenriksminister Halvdan Koht.

Ombygging Grand Hotel i Oslo (sammen med Ole Sverre) 1911−1913

Brandengen skole, Drammen, tatt i bruk i 1914

Oslo sjømannskirke på Bygdøy, oppført som sommerbolig for admiral Jacob Børresen 1915−1916, sjømannskirke fra 1954

Munkebakken, oppført for Rasmus Meyer, 1916

Dombås Hotell, 1917

Gravminne ved Vestre Aker kirkegård for folkeminneprofessor Moltke Moe, avduket 1917

Thomas Heftyes gate 3 i Oslo, villa for grosserer Hans Halvorsen, 1917

Bygdøy allé 77 i Oslo (Sundts premie i 1924)

Frederik Stangs gate 22-24, villa for skipsreder Ivar An Christensen, 1919

Telegrafbygningen i Kongens gate i Oslo (sammen med Magnus Poulsson), ferdig 1924

Skaugum, hovedbygningen

Vikingskipshuset på Bygdøy, oppført i tre etapper 1925−1957

Villa Elsero (Houens fonds diplom i 1927)

Oslo rådhus (sammen med Magnus Poulsson) 1916−1950

Volda kyrkje, 1932

Midtåsen, villa for Anders Jahre i Sandefjord, 1933−1934

«Terningen», landsted for Harald Grieg, 1938

Skovsgaarden, forretningsgård i Stortingsgaten 12 (sammen med Arvid Sundby)

Fiskum nye kirke, Øvre Eiker, 1945

Sikkerhetsrådets sal i FN

Villa for Paal Berg, Gamle Drammensvei 142 i Bærum, 1947

Skytterkollen i Bærum kommune, 1952

Sivilforsvarets skole Grorud, 1953. Ble påbegynt av Eilif Arneberg, men fullført av Arnstein Arneberg etter at broren døde før bygget var ferdig.

Ullensaker kirke, 1958, hans siste store arbeid.Kilder:

Bærumskart

Miljøstatus.no

Lønnå, Finn. (1981) Utparsellering av Fornebo fra 1890 og utover. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 23

Velkommen til Lagåsen (plakat). Fornebo Vel. Bærum kommune

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

Svingen 1980. Kilde: Bærum bibliotek
Svingen 2018. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitekt Arnstein Arneberg bodde en periode i Svingen.
Kilde: Lokalhistoriewiki