Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Forneburingen 1. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 2570)

Odonata Café Galleri Catering ble etablert i den gamle runde bygningen ved kontrolltårnet i 2006. Bygningen sro ferdig i 1949. Se også De første bygningene ved flyplassen. Gamle Fornebu
Under bygningen er det en bunker fra andre verdenskrig. Se også Bunker under Cafe Caravelle (tidligere Odonata)

Bygningen ble et populært samlingssted for alle typer arrangementer.

Odonata betyr "øyenstikker", og navnet henspiller på insektet som lever ved vannkanter. Kafeen hadde en øyenstikker diskret plassert som sin logo.

Sylvia Eidsvik og Sigrid Tveiten, begge fra Snarøya, drev kafeen sammen med kjøkkensjefen. Sylvia og Sigrid startet allerede i 2005. De var begge med i en barselgruppe som hadde snakket om at de savnet et sted å gå tur til. Det sørget de altså for å etablere, selv om de ikke hadde noen bedriftsøkonomisk bakgrunn.

Nye eiere, Shahram Rafei (”Sjaram”) og Mohsen Salehi (”Sam”), overtok i 2014.

I 2022 endret kafeen navn til Cafe Caravelle. Eier er (2023) Na Won Lee.


Kilder:

Snarøen vel

Budstikka 11. august 2014

Facebook

 

 

  

 

 

I 1939, da flyplassen ble åpnet, så huset slik ut, Det var den eneste bygningen ved flyplassen som var helt ferdig. Den fungerte som ekspedisjon (terminalbygning), kontorbygning og restaurant. Kilde: Nasjonalbiblioteket
Cafe Caravelle, tidligere Odonata
Cafe Caravelle 2023. Sett fra syd. Vi ser det tidligere kontrolltårnet til høyre.
Foto: Knut Erik Skarning
Slik så det ut inne i Odonata i 2019. Foto: Knut Erik Skarning