Tilbake til startsiden

Pjåka

Pjåka (Pjaaka) har adresse Bombakken 4A. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 19)

Eiendommen ble utskilt fra Fornebo hovedgård i 1894. Opprinnelig eier var maleren Eilif Peterssen som bygget hus her i 1897. Arkitekt var Holger Sinding-Larsen. Huset er siden sterkt ombygget og har fått tilbygg. Eier fra 1933 var Erik Steen og fra 1961 Arne Kavli.

På Lagåsen var det omkring år 1900 en gruppe intellektuelle som ble kalt Lysakerkretsen.
Se
egen omtale. Eilif Peterssen var en del av denne kretsen.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872−2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Mer om Eilif Peterssen
Eilif Peterssen ble født 4. september 1852 i Christiania og døde 29. desember 1928 på Lysaker i Bærum i Akershus. 

Foreldre var regnskapsfører ved Akershus hovedarsenal Jon Peterssen (1814−80) og Anne Marie Andersen (1812−1887). Han ble gift første gang i 1879 i Norderhov med Inger Birgitte Cecilie Nicoline Bache Ravn, født Gram (1850−1882), Han ble gift andre gang i 1888 i Time med Frederikke Magdalene (“Magda”) Kielland (1855−1931).

Eilif Peterssen var elev av Johan F. Eckersberg i 1869−1870 og elev ved Kunstakademiet i København 1871, i Karlsruhe 1871−1873 og i München under Wilhelm Diez 1873−1875. Han mottok her, og under besøk i Venezia i 1875 sterke inntrykk av eldre kunst. Med sine historiske komposisjoner Corfitz Ulfeldts død (1873−1874), Christian 2 underskriver Torben Oxes dødsdom (1875–1876) og Judas Ischariot (1878) vakte han tidlig oppmerksomhet. Likedan med flere utmerkede portretter (Hans Heyerdahl 1875, Henrik Ibsen 1876, Johan Svendsen 1877 og Harriet Backer 1878).

I 1878 forlot han München og oppholdt seg i 1879−1883 i Italia, der han raskt, i samvær med
P. S. Krøyer, utviklet seg til friluftsmaler med hovedverker som Siesta i et osteria i Sora (1880) og Piazza Montanara (1883). Samtidig malte han sin betydeligste altertavle, Hyrdenes tilbedelse, i Jakob kirke i Oslo (1881), og den koloristisk rike skissen Lucrezia Borgia danser for pave Alexander 6 (1881).

I samvær med norske malere på Fleskum i Bærum dyrket han senere det nordiske stemningslandskap i Sommernatt (1886) og Nocturne (1887), malte altertavler som Kristus i Emmaus (Kristiansand domkirke, 1887) og Kristus i Getsemane (Korskirken i Bergen, 1889). Her malte han også en rekke portretter: Kalle Løchen (1885), Alexander Kielland (1887), Mor Utne (1888), Edvard Grieg (1891) og Arne Garborg (1894).

Peterssen ble innfanget av nyromantikkens stemnings- og stilsøkende tendenser, men malerisk viser hans kunst etter 1890 tydelig tilbakegang. Hans siste store arbeider var den dekorative serien Gujamars sang (1904−1907) og Himmelfarten i Ullern kirkes apsis (1908–1909).


Kilder:

Bærumskart

Miljøstatus.no

Lønnå, Finn. (1981) Utparsellering av Fornebo fra 1890 og utover. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 23. Finnes på bibliotekene i Bærum.

Velkommen til Lagåsen (plakat). Fornebo Vel. Bærum kommune

Store norske leksikon

Norsk biografisk leksikon

 

 

 

Pjåka 1900. Inventar. Kilde: Bærum bibliotek
Pjåka 1900. Fra maleren Eilif Peterssens atelier. Bildet er tatt i år 1900.
Kilde: Bærum bibliotek
Pjåka 2018. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Stol med utskjæringer. Bildet er tatt i år 1900.
Kilde: Bærum bibliotek
Eilif Pettersen er blant annet kjent for å ha malt bildet Sommernatt (1986).
Kilde: Nasjonalmuseet
Eilif Peterssen. Det var han som fikk bygget Pjåka. Kilde: Wikipedia