Ropern

 

Se også detaljkart

Ropern var et sted på sydspissen av Snarøya der man sto og ropte for å få båtskyss ut til øyene.


Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Slik så det ut ved Ropern i 2018. Vi ser Fürstveien oppe til høyre
Kilde:
kart.1881

Ropern
Tilbake til startsiden