Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Det eneste byggverket som sto helt ferdig da flyplassen åpnet i 1939, var den lille sirkelformede bygningen nord på Fornebuområdet, nå Gamle Fornebu. Den fungerte som ekspedisjon (terminalbygning), kontorbygg og restaurant. Her holdt (2023) restauranten Cafe Caravelle til. Senere (omring 1940) ble det bygget en større terminalbygning rett øst for denne første bygningen.
Se De første bygningen ved flyplassen.

I 1964 sto en ny terminalbygning lengre syd ferdig. Se bildene ovenfor. Denne var tegnet av arkitekt Odd Nansen, sønn av polfareren og vitenskapsmannen  Fridtjof Nansen, og oppvokst på Polhøgda bare et steinkast fra lufthavnen. Arkitektkontoret til Odd Nansen tegnet også mange av de andre bygningene på Fornebu. De hadde også oppdrag knyttet til flyplasser i utlandet.
Se egen omtale av Odd Nansen under Oslo lufthavn Fornebu.

Terminalbygningen ble utsmykket med veggdekorasjoner som er tegnet av Kai Fjell og Snorre Andersen. Det fortelles at Kai Fjell hadde en annen maler til å utføre arbeidet. Kai Fjell likte ikke fly og flyplasser, og ville helst holde seg hjemme på Lysaker.

Terminalbygningen hadde to fløyer, en for innenrikstrafikk og en for utenrikstrafikk.
Det ble bygget pirer ut fra Terminalbygningen. I årenes løp ble disse utvidet og forlenget.
Det var opprinnelig ganger under bakken (kulverter/katakomber) som passasjerene måtte bruke for å komme ut til flyene.

I 2019 var det mulig å komme inn i terminalbygningen for å se de gamle dekorasjonene som er restaurert, og for å spise i kantinen. Dørene var åpne ved lunsjtider.

Bygningen er noe endret fra det opprinnelige, både når det gjelder fasaden og innvendig.
I 2019 ble Terminalbygningen benyttet til kontorbygg for IT Fornebu.


Kilde:

Store norske leksikon

 

 

  

 

 

Den nye Terminalbygningen
Slik så det ut på området i 1964. Sett fra sydvest. Vi ser den nybygde Terminalbygningen midt i bildet. Oppe til venstre ser vi Fornebo hovedgård. Rett bak Terminalbygningen ser vi Villa Birkeli (rødt hus med hvitt tårn) og helt ute til høyre ser vi de brungrå bygningen Villa Høvde som senere ble revet. Kilde: Bærum bibliotek
Terminalbygningen fra 1964 er i dag (2018) en del av IT-Fornebu. Sett fra syd.
Kilde:
Google Maps
Ovenfor:
I Terminalbygningen var det
veggdekorasjoner av Kai Fjell og Snorre Andersen.
Kilde:
Lokalhistoriewiki

Til høyre ser vi en del av Braatens ekspedisjon. Kilde: Oslobilder
Terminalbygningen
Slik så den tidligere Terminalbygningen fra 1964 ut i 2018. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Caravelle restaurant lå i den nye terminalbygningen. Kilde: Prospektkort