Tilbake til startsiden

Prinsen

Se også detaljkart

Prinsen var en husmannsplass under Oust og lå på vestsiden av Ostoya.
(Gårdsnr. 44, Bruksnr. 688)

I 1791 sto det noen råtne stuehus der som ikke var bebodd. Hans Haagensen Oust oppførte imidlertid en ny stue dette året. I 1836 ble det oppført et fjøs av mur.

I 1865 var det 2 beboelseshus med 3 familier, i alt 18 fastboende. Ett av disse husene står der fremdeles.

Stedet er i dag i bruk som fritidsbolig.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

SEFRAK-registeret

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

 

Samme motiv som ovenfor. Til høyre, der et nytt hus står i dag, ser vi rester av det som trolig var et fjøs fra 1836. Bolighuset til venstre kan være fra 1791. I 1865 skal det ha vært to bolighus her. Bildet er tatt i 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Slik ser det ut i dag der husmannsplassen Prinsen lå. Kilde: kart.1881.no
Husene på Prinsen 2021. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning