Tilbake til startsiden

Hundsundet og Hundsund bro

 

Se også detaljkart

Snarøykilen hadde tidligere vannforbindelse til Hundsund. Dette var et vemmelig eller hundsk sted å ro. Dette kan være opprinnelsen til navnet Hundsund. Andre sier at navnet kommer av at her var det så grunt at en hund kunne vasse over.

Det ble bygget bro over Hundsund omkring 1730. Sundet ble gjenfylt omkring 1870.

Brygga ved Hundsund heter Ankerbrygga. Helt til høyre på det øverste bildet ser vi Lasteplassen der det var utskipning av tømmer.

Det var mye overtro knyttet til Hundsund bro. Syke kunne helbredes, friere kunne finnes osv. Kristian Kølle på Snarøen gård skriver i 1792 følgende: "Når et barn eller en voksen hadde vært sykelig, skulle dette, av et par kvinnfolk som møttes der imot aften, løftes tre ganger rundt broen, noe som skulle gjentas tre torsdagskvelder på rad, og de måtte ikke tale til hverandre ved handlingen. Denne seremoni skulle ha den virkning at den syke snart skulle miste sitt onde enten ved døden eller helbred."

En annen historie er denne: "Hvis en pike ville vite hvem hun skulde bli gift med så skulde hun en torsdag kveld ved fuldmåne gå til broen, stille seg midt på den, se lenge op mot månen og be om å få se den som hun skulde bli gift med. Derefter skulde hun ta en mynt, kaste den i vannet, (over skulderen sin) og så se over rekkverket."
Det fortelles at en pike på Fornebo hovedgård, som var meget ombeilet, ble overtalt av en venninne fra en av Stabækgårdene til å gå til Hundesundbroen for å få vite hvem hun skulle gifte seg med. Venninnens bror hadde flere ganger fridd til piken, men fått nei. Fornebofrøkenen lot seg overtale. Hun gikk ut på broen, så mot månen, kastet mynten og så over rekkverket. Der oppdaget hun ansiktet på frieren, og da han neste gang fridde, fikk han ja. Gutten hadde gjemt seg under broen og hadde stukket ansiktet fort frem da piken så ned.

Da man i 1919 grov vannledning ut til Snarøya, fant man en god del pengestykker i mudderet under stedet der broen hadde vært.


Kilder:

Bærumskart

Sørlie, Eigil. Snarøen og Rolfsøen. Vest for byen 5 (Asker og Bærum historielag.
Skrifter 19771981)

Thorvaldsen, Arne. (2006?) Historien om Langodden. Langodden Vel

 

 

 

Før 1870 var det her et åpent sund, Hundsund, som Hundsund bro gikk over.
Kilde: kart.1881.no
Her lå Ankerbrygga
Lasteplassen Her var det utskipning av tømmer
Her var det tidligere åpent vann med bro over.
Her lå Ankerbrygga. Bildet er tatt fra nordvest 2018. Foto: Knut Erik Skarning