Tilbake til startsiden

Munkebakken

Se også detaljkart

Adressen er Fornebuveien 60. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 77)

Munkebakken, opprinnelig kalt Store G, er en eiendom på 78 dekar (mål) med en stor teglsteinsvilla med areal ca. 2000 kvadratmeter i nordisk nyrenessansestil. Villaen ble oppført 1916−1918 for grosserer Otto Nyquist. Otto Nyquist var gift med Gerda, datteren til shippingmannen og kunstsamleren Rasmus Meyer. Rasmus Meyer hadde planlagt byggingen av huset, men døde i 1916. Meyers store kunstsamling tilfalt da Bergen, og kom ikke til Fornebu.
Det opprinnelige navnet Store G kommer av navnet på husfruen, Gerda.

Arkitekt for villaen var Arnstein Arneberg, og bygningen regnes som et av hans hovedverk. Arneberg er blant annet kjent for, sammen med Magnus Paulsson, å ha tegnet Oslo Rådhus. Arneberg og Paulsson bodde på Lagåsen og var en del av Lysakerkretsen.

Mange steder på bygningen, blant annet ved dører og vinduer, er det brukt hugget granitt med ulike motiver. Huset er godt bevart med originale vinduer og ingen påbygg.

Fra midten av 1930-tallet bodde seniorsjef i rederiet Wilhelm Wilhelmsen, skipsreder Niels Werring her. Han bodde sammen med sin kone, overhoffmesterinne Else Werring (født Wilhelmsen). Da kronprins Harald og Sonja giftet seg i 1968, var det kongelige brudefølget til lunsj hjemme hos Else og Nils Werring.

Eiendommen har siden midten av 1990-tallet skiftet eiere flere ganger. I 1997 kjøpte Einar Christian Nagell-Erichsen eiendommen. Han er kjent for å ha skapt Kvitfjell Alpinanlegg, og var blant annet involvert i Schibsted, Get, TVNorge, Radio 1, Nettavisen og Galopphest-miljøet. Einar Christian Nagell-Erichsen solgte eiendommen videre til aksjehandler Arne Fredly i 2003.
Det var en stund planer om utbygging av eiendommen.
Den ble også vurdert som ny statsministerbolig i 2004, men tapte i konkurransen med en bolig i Parkveien.  

I 2007 ble eiendommen solgt til Aker ASA for anslagsvis 165 millioner kroner. Selskapet ville benytte eiendommen til kurs, konferanser og representasjon i forbindelse med konsernets virksomhet. Men Fredly angret salget og kjøpte eiendommen tilbake samme år, angivelig for 225 millioner kroner.

Fredly foreslo i 2018 å bygge boliger på deler av eiendommen til Munkebakken.
I 2022 eide Fredly fortsatt eiendommen. Han bor selv i Monaco.

I 2018 besto eiendommen av to portnerboliger, hovedhuset, garasje, stall, badehus og parkanlegg. Se også detaljkart

I parken ved huset står en 4,5 m høy statue, laget av Nico Widerberg.

Bærum kommune har merket en offentlig sti i strandsonen forbi eiendommen. Stien er kun tilgjengelig ved fjære sjø.

I boken Ledal, Jøran (redaktør). 2013. Munkebakken er det en bekrivelse av Munkebakken og en rikholdig bildesamling fra stedet.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112.

Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872−2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia (Om Munkebakken)

Wikipedia (Om Nils Werring)

Wikipedia (Om Einar Nagell-Erichsen)

Wikipedia (Om Arne Fredly)

Wikipedia (Om Arnstein Arneberg)

SEFRAK-registeret

Ledal, Jøran (redaktør). 2013. Munkebakken

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Budstikka 21. desember 2004

Budstikka 23. juli 2018

Budstikka 23. november 2022
 

 

 

Ovenfor: Munkebakken 2018. Sett fra syd. Helt ute til høyre kan vi skimte Nico Widerbergs høye statue.
Til høyre ser vi nærbilde av statuen.
Foto: Knut Erik Skarning
Munkebakken 1980.
Sett fra nordøst.
Kilde:
Oslobilder
Munkebakken 1964. Sett fra sydøst. Vi ser Polhøgda til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Portnerboligene til Munkebakken 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Munkebakken 1920 Interiør.
Kilde:
Oslobilder
Munkebakken 1928 Interiør.
Kilde:
Oslobilder
Skiltet man møter når man kommer langs stranden fra nordsiden. Bildet er tatt i 2015. Foto: Kjell Hernes
Tegning av park- og hageanlegget til Munkebakken. Anlegget ble opprinnelig tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg i perioden fra 1916 til 1918. Langs adkomstveien mellom portnerbolig og hovedhus ligger frukt- og bærhagen med espalierte trær (trær som klatrer på noe). En del av parken er naturtomt hvor store, gamle trær og eng vokser vilt. Den opparbeidede parken som omgir hovedbygningen er stramt anlagt med plener, hekker, hasseltunnel, trapper, basseng og skulpturer.
Anlegget ble tegnet på nytt og rehabilitert i 1998 av landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim. Kilde: Rik på historie

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkebakken med badehus 1920. Kilde: Oslobilder