Oversiktsbilder
Oversiktsbilde fra 2016. Kilde: kart.1881
Telenor
IT-Fornebu. Terminalbygningen
Fornebo hovedgård
Kontrolltårnet og Cafe Caravelle
Oksenøen Bruk
Oversiktsbilde fra 1984. Kilde: kart.1881
Oversiktskart fra 1879. Kilde: kart.1881.no
Oversiktsbilde fra 1947. På den tiden lå terminalbygningen lengre nord. Vi ser veksthusene på Oksenøen Bruk nede til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Oversiktsbilde fra 1939 da flyplassen ble åpnet. Kilde: Bærum bibliotek
Oversiktsbilde fra 1936. Her har planeringen startet. Nede til høyre ser vi Fornebutjernet. Kilde: Bærum bibliotek
Den nye terminalbygningen
Den gamle terminalbygningen og kontrolltårnet
Den gamle terminalbygningen
Telenor Arena
Fornebutjernet
Koksaverkstedet
Oksenøen bruk
Oksenøen bruk
Den gamle øst-vestrullebanen lå her.
Den nye øst-vestrullebanen
Nord-sydrullebanen
Fraktterminal SAS
Dobbelthangaren til Braathen SAFE
Fraktterminal Braathen SAFE
Koksaverkstedet
Kart som viser topografi og vegetasjon på Fornebu 1896. Kilde: Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu
Oversiktsbilde over øyene fra 1936. Kilde: Bærum bibliotek
Ostøya
Grimsøya
Borøya
Saraholmen
Kalvøya
Snarøya
Kjeholmen
Brønnøya
Nesøya
Sandvika
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden