Tilbake til startsiden

Skjæret på Skomakerholmen

 

Se også detaljkart

Adressen er Bruksvien 85. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 48)

Boligen Skjæret på Skomakerholmen i Hundsundet er oppført på slutten av 1800-tallet. Den skal ha en laftet eldre del, men er ellers vesentlig ombygget og har fått tilbygg.

Boligen har tidligere vært våningshus på en husmannsplass som lå under Fornebu hovedgård. Det finnes også anneks og uthus på tomten.

Skomakerholmen er regulert til bevaring av landskap og vegetasjon.


Kilder:

Rapport fra Bærum kommune

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

Skomakerholmen 2016. Kilde: kart.1881.no