Tilbake til startsiden

Langodden

 

Se også detaljkart

Malermester Waagaard var en allsidig og driftig mann som kjøpte en del av Langodden omkring 1917. Langodden lå opprinnelig under Fornebo hovedgård. Waagaard utparsellerte eiendommen til villatomter. Reguleringsplan for dette ble godkjent i Bærum bygningsråd i 1937, og utparselleringen startet kort tid etter.

Waagaard var meget bevisst på hva han ville med Langodden, og han hadde forståelse for folks behov for et godt bomiljø. Han så for seg en helhetlig og gjennomtenkt utbygging på Langodden. At utbyggingen kom til å skje litt annerledes, og kanskje litt mindre helhetlig og ambisiøst enn malermesteren hadde tenkt seg, skyldes nok den vanskelige økonomiske situasjonen i Norge på 1930-tallet, og andre verdenskrig. Waagaard døde i 1940.

Klavenessområdet.
Dag Klaveness hadde i 1939 fått tildelt skjøte på det som senere ble kalt Klaveness-skogen og som var den ytterste delen av Langodden. Han fikk derved en båtplass på 18,8 dekar (mål), som det sømmer seg en skipsreder. I 1939 hadde han bare en mindre båt, og det skulle gå enda over 10 år og en verdenskrig før han kunne ankre opp med” HIAWATA”, en motorcruiser på 59 fot med to manns besetning, på en ankerplass mellom Holsa og Langodden. I 1969 overførte han eiendommen til sine tre døtre, Turi, Wanda og Therese. Disse solgte eiendommen ganske umiddelbart til byggmester Erichsen som utparsellerte den. Byggmesteren gjorde denne delen av Langodden til et attraktivt boområde. Den enkelte parsell fikk rett til båtplass på det som ble kalt Klaveness-stranden. Utbygging pågikk fra 1971 til 1974.
Se detaljkart.

Det fortelles at mestertyven Ole Høiland hadde et av sine mange skjulesteder på Langodden.

Se ellers markørene på Langodden på startsiden


Kilder:

Thorvaldsen, Arne. Langoddens historie

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

Langodden 2018. Kilde: kart.1881