Markering av øst-vestrullebanen

 

Se også detaljkart

For å knytte fortiden til den nye Nansenparken, sentralt på Fornebuområdet, har entreprenøren lagt ned steinblokker som viser hvor Øst-vestrullebanene lå i terrenget. Bildet viser et område øst for Storøya skole hvor det er lagt ned steinblokker som skal vise hvor øst-vestrullebanen lå på Fornebu flyplass.
Sett fra sydvest. De andre stedene man kan se rullebanen er vist på detaljkart.