Tilbake til startsiden

Halden

 

 

 

Se også detaljkart

Adressen er Haldenveien 2 D. (Gårdsnr. 44, Bruksnr. 60)

Halden var en husmannsplass, senere gård, som for det meste lå under Oust på Ostøya.

Navnet kommer kanskje av at terrenget heller, halder, ned mot sjøen fra gården. Navnet har vært skrevet Halden, så Hallen og Halden igjen.

Under Halden lå plassen Pelviken, tidligere kalt Pellevigen. Se Detaljkart.

Hans Hanssen på Oust solgte i årene 1885−1904 35 parseller, for det meste langs Haldenveien. Tomtene ble solgt til byfolk som bygget seg sommerhus her, men også til folk som var ansatt ved Snarøen Bruk.

Hovedbygningen på Halden ble oppført av Hans Hanssen Oust i 1894. Den ble bygget i typisk dragestil. Hans Hanssen flyttet dit i 1895 og bodde der til sin død i 1904.

Driftsbygningen på gården brant ned vinteren 1932/1933. Gårdsdriften ble redusert, og jorda leid bort til gårdbrukere i Østre Bærum. Forpakterboligen ble frasolgt, og jord og skog ble etter hvert utparsellert til villatomter. En idrettsplass ble anlagt på en del av eiendommen, staten eksproprierte en del av eiendommen til flyplass, og kommunen overtok en stor skoletomt. Det er i dag lite igjen av gårdsbruket på Halden.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

 

Halden 1912. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Halden 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning