Tilbake til startsiden

Teleplan

Teleplan i Fornebuveien 31 på Lysaker er et konsulent- og systemutviklingsselskap innen telekom-, media- og informasjonsteknologi. Firmaet har utført oppdrag i flere enn 40 land.

Virksomheten har sin opprinnelse i Tele-plan AS, som ble etablert i 1957 av oberst Bjørn A. Rørholt, Knut Rørholt og Torbjørn Johansen i en hybel på Eiksmarka. Virksomheten ble delvis drevet på hobbybasis frem til mai 1959, da oberst Rolf Palmstrøm tiltrådte som daglig leder, mens major og sivilingeniør Jørgen Longem ble teknisk leder. Oppdragene dreide seg i hovedsak om overvåknings- og kommunikasjonssystemer, og arbeid med større telefonsentraler.

I 1962 flyttet Teleplan til Drammensveien 339 på Strand. To år senere flyttet selskapet inn i Villa Bjelle i Fornebuveien 35. I 1964 gikk Teleplan inn som et av partnerfirmaene i Norconsult AS, og i 1969 fikk selskapet sitt første større konsulentoppdrag i Saudi-Arabia. Selskapet har senere vært kontinuerlig til stede i Midtøsten. Teleplan var konsulent for store norske forsvars- og radiolinjeprosjekter i blant annet Saudi-Arabia og Afrika på 1970- og 1980-tallet. Satsingen i utlandet fortsatte med sentrale roller i planlegging og oppstart av telefoniprosjekter i Oman, Saudi-Arabia, Thailand og Filippinene.

Teleplansenteret på Lysaker ble innviet i 1985. Foruten Villa Bjelle omfatter dette Fornebuveien 31, 33 og 37.

Teleplan var hovedkonsulent for NetCom under utbyggingen av det landsdekkende
GSM-mobilnettet i Norge 1990-1994. Oppdraget som hovedkonsulent for moderniseringen av telenettet i Saudi-Arabia i 1994 var norgeshistoriens største konsulentkontrakt med en verdi på 1,4 milliarder kroner. Etter at Norconsult-samarbeidet opphørte i 1996, er Teleplans virksomhet i Midtøsten, Asia og Sør-Amerika videreført som selvstendige forretningsenheter under navnet Norconsult Telematics AS.

En avdeling for programvareutvikling ble etablert i 1996 og omdannet til Teleplan Globe AS, et selskap for programvare innen kartsystemer og radioplanlegging, i 2006. Samme år ble konsulentselskapet Scandpower IT Oslo AS kjøpt opp, mens programvareselskapet 1 Voice AS i Trondheim og konsulentselskapet LAC AS (Lande & Company) i Oslo og København ble overtatt i 2007.

Som ett eksempel på Teleplans aktiviteter kan nevnes at de har støttet utviklingen av Triangula. Hvis du kan høre lyden av et skudd, vil Triangula oppdage og plassere det. Triangula bruker avansert kunstig intelligens (KI) for å plassere skudd, identifisere våpen og finne skuddretningen.
Deteksjonsrekkevidden for en rifle i åpent terreng er opptil 2 kilometer.

Teleplan driver 2024 blant annet følgende virksomheter:

Teleplan Globe som leverer løsninger innen forsvar og sikkerhet.

Teleplan Consulting som bistår samfunnsviktige virksomheter med digitalisering og omstilling.

Norconsult Telematics som har konsulenttjenester innen planlegging og design, prosjektledelse, risikovurdering, prosjektrevisjon, prosjektveiledning, teknologirevisjon, innkjøpsledelse, med mer.

Real astate som arbeider med eiendomsformidling. Eksempel er "Teleplanbyen", som nå heter Poulssons kvarter, ved Fornebuporten.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Teleplan

 

 

 

 

 

Teleplanbygningen kalles Teleplanlokket og ligger over Snarøyveien. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no
Teleplan
E18
Snarøyveien