Tilbake til startsiden

Koksa

Se også detaljkart

Koksa (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 9) var en gård som opprinnelig lå under Fornebo hovedgård.

Koksa var et navn som ble brukt om en rund bukt.

Statsminister Christian Schweigaard kjøpte Koksa i 1884. Han brukte gården som landsted og hadde besøk av mange prominente gjester.

I Fornebutjernet, som lå på eiendommen, var det isskjæring.

Det sies at gården lå vidunderlig vakkert til. Den lå der skogen vek til side for en stor gresslette som skrånet svakt ned mot Koksabukta. På den ene siden strakte Langodden ut sin furu- og granbevokste arm, og på den andre siden lå Storøyas lysere løvtreskog.

Det var mange kjente kunstnere som besøkte Koksa. Maleren Christian Krohg, svigerfaren til Christian Schweigaard, var en kjær og flittig gjest. Han malte flere bilder med barnebarna til Schweigaard som modeller. Maleren Per Krohg (sønnen til Oda og Christian Krohg) var også på besøk med kone og barn. Av andre kunstnergjester på Koksa nevnes maleren Bernhard Folkestad, dikteren Olaf Bull og dikteren Herman Wildenvey. Alle ble mottatt med stor gjestfrihet. Noen kom for en kveld, andre ble værende en måned eller et år. Det ble som det falt seg. På Koksa var det alltid fisk, i østerskurvene havets lekkerier, og i kjelleren var det vin på tønner.

Da Overrettssakfører Anton Martin Schweigaard (sønnen til Christian Schweigaard) overtok Koksa Gård etter å ha giftet seg med Nana Krohg (datter av Christian Krohg) i 1909, iverksatte han systematisk utsetting av østersyngel i Koksabukta. Yngelen var ved ankomsten omtrent 1 cm. I flate nettingkurver ble yngelen senket i passe avstand fra bunnen. Ved regelmessig foring med havregryn og annen passende føde, vokste de opp til full spisestørrelse. Koksabukta var en flott østerspoll på denne tiden.

I 1939 ble Koksa registrert med 53 dekar (mål) dyrket jord, 70 dekar skog og 10 dekar "annet".

Eiendommen ble ramponert av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945).

I 1946 ble gården ekspropriert av den norske stat i forbindelse med utvidelsen av Fornebu hovedflyplass.


Mer om Christian Schweigaard
Christian Homann Schweigaar (født 14. oktober 1838 i Christiania, død 24. mars 1899) var en norsk jurist og politiker. Han var Norges statsminister fra 3. april til 26. juni 1884 for en regjering som ble kalt Aprilministeriet.
Aprilministeriet ble dannet etter statsrådssaken tidligere samme år, da Christian Selmers ministerium ble dømt ved riksretten for å ha motarbeidet stortingets vedtak om at statsrådene skulle ha adgang til stortinget. Statsminister i Aprilministeriet var som nevnt Christian Homann Schweigaard, og denne regjeringen var et siste forsøk på å unngå en regjering av partiet Venstre. Christian Homann Schweigaard hadde vært finansminister i Christian Selmers regjering fra 1880. Han ble, sammen med regjeringens øvrige medlemmer, satt under riksrettstiltale i 1883, men ble ikke anklaget for sanksjonsnektelse av vedtaket om statsrådenes adgang til Stortinget.
Etter kort tid ble Aprilministeriet avløst av Johan Sverdrups venstreregjering.

Schweigaard var ordfører i Oslo i 1879, 1880 og 1885–1888. Han var også partileder for Høyre 1889–1891 og 1893–1896.

Christian Schweigaard var sønn av Anton Martin Schweigaard og svigersønn av Thorvald Meyer.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

Thorvaldsen, Arne. Langoddens historie

Store norske leksikon

 

 

 

 

Hovedbygningen på Koksa 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Ovenfor: Koksa. Bildet er tatt på første del av 1900-tallet.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Christian Schweigaard som eide Koksa i mange år.
Kilde: Wikipedia