Tilbake til startsiden

Grimsøya

 

Grimsøya ligger mellom Snarøya og Ostøya. Den har en utstrekning på
371 dekar (mål). Navnet stammer fra mannsnavnet Grim.

Øya er nevnt i biskop Jens Nilssøns reiseskildringer på slutten av 1500-tallet.
På Grimsøya var det opprinnelig en husmannsplass, Norderhaug, under Oust, nevnt i husmannsmanntallet fra 1771. Husene her ble erstattet av et steinhus på grunn av dårlig tilgang på andre byggematerialer. I dag står det et hus fra siste del av 1800-tallet på plassen.

På 1870-tallet begynte gårdeieren på Oust, Hans Hanssen Oust, å utparsellere Grimsøya til hustomter. Hans Hanssen Oust var ordfører i Bærum fra 1887 til 1889, og har fått en vei, Hans Hanssens vei, på Grimsøya oppkalt etter seg.

Øya fikk strøm på 1950-tallet. Kommunalt vann og avløpssystem kom først i 2013. Før det måtte de klare seg med brønn og sisterne, av og til hjulpet av en vannbåt.

Øya har (2021) noe over 40 private eiendommer. Eiendommene er i snitt litt under 10 dekar (mål). Det gjør at beboerne ikke så lett forstyrrer hverandre, og det er mye variert vegetasjon og et rikt dyreliv.

Høyeste punkt er 28 meter over havet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter. (2011). Flere minner fra Snarøen

Tangen, Ragnhild. (2022) Fjordperlen Grimsøya. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62

 

 

 

 

 

Grimsøya 2016. Kilde: kart.1881
Her lå husmannsplassen Norderhaug