Tilbake til startsiden

Dronningen

Se også detaljkart

Dronningen var en husmannsplass under Oust. Den var bebodd midt på 1700-tallet, men i 1791 var husene der så forfalne at de ikke kunne brukes. I 1831 tømret Peter Hanssen Oust opp en ny stue med tre værelser. Det er muligens samme hus som står der nå. Plassen hadde 25 dekar dyrket jord sammen med Prinsen.
Stedet ble senere tatt i bruk som fritidsbolig.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Flere minner fra Snarøen : fortellinger fra Snarøya : Fornebu og omliggende øyerLokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

 

 

Her lå husmannsplassen Dronningen. Det røde huset ble trolig bygget i 1831 av Peter Hanssen Oust. Der huset nederst til høyre står lå det tidligere et uthus fra slutten av 1700-tallet. Se nederste bilde. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no
De samme husene som på bildet ovenfor, men sett fra nord. Bildet er tatt i 2021.
Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uthuset på Dronningen fotografert 1984.
Kilde: SEFRAK-registeret