Gårder, plasser og boliger.
Historiske og andre opplysninger
Arkeologiske funn
Gamle veier
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Typer av markører i kartet
Lommedalen og Bærums Verks historie
Undervisningsopplegg (Revidert)
Historiske tidslinjer (Bærums Verk)
Øvre Steinskogen
Sørbråten
Franzefoss Pukk
Lillehaug
Gammel vei fra Steinskogen
Bærums Verk
skole
Gullhaug skole
Mølladammen skole
Anna Krefting skole
Gullhaug sykehjem
Kølabonn
Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart".
Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Bærums Verk-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.

Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum

BÆRUMS VERK-OMRÅDET. SKOLEKRETSENE ANNA KREFTING OG GULLHAUG

Nordre del
Søndre del
Nedenfor: Forstørrelse av området ved Verket.
Det anbefales også å gå til disse sidene:

Detaljkart. Før og nå
og Gamle oversiktsbilder
Trulsebråtan
Grorud
Lommedalen
Eiksmarka
Haslum
Bryn − Hammarbakken
Rykkinn
Lommedalen
Skui
Kartet ovenfor ligger her
Badet
100 Bil
Asfaltverk
Mellomste brakka
Øvre brakka
Bosetningsspor
Hosle
Kilde kart: Bærumskart
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen
"Lommedalen og Bærums Verk" i nettleseren.
Bærums Verk Idrettsforening
Bærums Verk Musikkorps
Kolsås Skisenter
Lommedalen skisenter
Lommedalen tennisklubb
Rema 1000 Lommedalen
Speiderne KFUK/KFUM
Klokkeboden
Sletta og plasser omkring Sletta
Grorudbråtan
Grusbane
(Helset IF)
Helset Idrettsforening
Lommedalen Auto AS
Numedalshytta
Solbakken
High-tech-boligen
Historisk vei
Skriverberg
Skålgroper
Gater og veier i Bærum
Sandstein
(Post 1)
Basalt og rombe- porfyr
(Post 2)
Gruver (Post 4)
Hule (Post 20)
Prekestolen (Post 18)
Gammel hestevei
(Post 13)
Skjerp (Post 15)
Busophola (Post 14)
Skjerp (Post 7)
Kølabonn (Post 10)
Kølabonn (Post 5)
Gruver/skjerp
(Post 11 og 12)
Ligger utenfor kartkanten
Bumerke
(Ligger til høyre for kart- kanten)

Fra krigen 1940−1945
Nordre Skollerud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boksamling