Tilbake til startsiden
Det er fin utsikt mot Toppenhaug fra Frøkenutsikten 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart


Baron Wedel Jarlsberg, som var eier av Bærums Verk fra 1853 til 1897, etterlot seg ingen sønner, men tre virksomme døtre. De to eldste, Caroline og Harriet, ble kalt Baronfrøknene. De bodde i Hovedbygningen (Slottet), og hver søndag gikk de opp til det som senere har fått navnet Frøkenutsikten.

Caroline og Harriet var svært opptatt av de sosiale forholdene på Verket. De opprettet blant annet et legat for syke og andre hjelpetrengende. Det var derfor helt i tråd med frøknenes sosiale holdning at Gullhaug Bo- og behandlingshjem (senere Gullhaug sykehjem) ble etablert ved Frøkenutsikten. Den tredje datteren til baronen, Elise, ble gift med Carl Løvenskiold, den første Løvenskiold på verket. Mer om det under Hovedbygningen (Slottet).

1. påskedagsmorgen, så lenge frøknene levde, spilte Bærums Verk Musikkorps salmer fra Frøkenutsikten.

For å komme til utsiktspunktet er det anbefalt å gå gangstien. Se detaljkart

Kilder:

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening


Elisabeth Høvås: En historie om Bærums Jernverk


Frøkenutsikten
Frøkenutsikten ligger bak trærne til venstre for Gullhaug sykehjem, tidligere Gullhaug Bo- og behandlingshjem. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Utsikt mot Oslofjorden og (til høyre) utsikt mot Hovedbygningen (Slottet) der frøknene bodde. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning