Tilbake til startsiden
Bumerke

På en nordvest-sydøst-gående bergrabbe står en ristning som antagelig er et bumerke. Det er først hugget en oval fordypning på ca. 15 cm x 10 cm, før selve bumerket er risset inn. Bumerket har en trekantform med sider som måler ca. 4,5 cm, 4,0 cm og 5,5 cm.

Bumerket kan muligens ha sammenheng med skjerpene ved Fiskelaustjern som hørte
til Bærums verk.

Man kommer lettest til bumerket ved å starte ved Fiskelaustjern og følge stien mot Mellom, Sæteren og Øverland parkeringsplass litt over 100 meter. Se skilt ved stidele ved Fiskelaustjern. Det er laget en liten steinvarde ved stien (se bilde) der bumerket ligger.

Et bumerke er en grafisk figur som består av enkle streker og som blir brukt som kjennetegn.
Formålet med et bumerke er å ha et kjennetegn som en person, en kjernefamilie, medlemmer av en ætt eller eier av en eiendom bruker for å merke gjenstander, bufe (femerker), bygninger og lignende.


Kilder:

Kulturminnesøk

Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ved foten av bjerketreet til venstre i bildet kan vi se berget med bumerket. Til høyre ser vi stien mot Fiskelaustjern. Tjernet ligger vel 100 meter fremover i bildet. Det er satt opp en liten steinvarde ved stien. Bildet er tatt i 2024. Foto: Knut Erik Skarning
Bumerket er trekanten vi ser i midten på dette bildet. Foto: Knut Erik Skarning
Her ser vi berget med bumerket til høyre. Mose er fjernet. Foto: Knut Erik Skarning
Skjerp 1
Skjerp 2
Skjerp 3
Kart som viser hvor det som trolig er et bumerke ligger.
Kilder: Bærumskart og ngu.no
Stidele
Bumerke